Piniginiai skatinimai sportininkams ir kitos naujienos

Rajono savivaldybės tarybos 43 – asis posėdis, įvykęs lapkričio 29 – ąją,  nebuvo skaitlingas, dalyvavo 20 Tarybos narių iš 25. Tarybos nariai išgvildeno visus numatytus klausimus ir priėmė sprendimus, išskyrus vieną: dėl Savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo. Tarifų dydžiai aptariami, sprendimas bus priimamas gruodžio mėnesio posėdyje.

Tarybos posėdis vyko ryte, o ne kaip įprasta 13 val. Meras V. Mitrofanovas informavo, kad tuoj po posėdžio išvyksta į sostinę, į Finansų ministeriją. Merai renkasi kalbėtis apie mažinamą savivaldybių biudžetą. Iki prasidedant posėdžiui pasveikinti gimtadienius šventę ir artimiausiu metu švęsiantys Tarybos nariai: J. Juškienė, P. Zaramba, J. Bučius ir A. Klimas.

Gera žinia iš posėdžio – artimiausiu metu rajono sportininkai, treneriai  galės būti skatinami piniginėmis premijomis. Sumos 100 – 200 eurų

Romos Jonikienės posėdžio aprašymas šeštadienio, gruodžio 1 d. VIENYBĖJE.