Po šilta Kalėdų skara

Kristaus gimimo laukia pasaulis, nes tai džiaugsmas, viltis, tikėjimas stebuklu. Kad šventė būtų kuo įspūdingesnė – laukiame dovanų, o ir patys labai stengiamės kuo nors pradžiuginti mums mielus žmones. Tikėjimas, dvasinė branda žmones vienija įvairiose tikėjimo konfesijose. Mes stiprūs, kai vieningi.

Algis GENUTIS

Akmenės Šventos Onos parapijos klebonas kanauninkas

Adventas, Kūčios – kelio Viešpačiui ateiti tiesimo laikas. Galvokime, ką darome ne taip ir ką norime pakeisti savyje, elgesyje. Ryžkimės tam. Kalėdos – be abejo džiaugsmas, dovanos ir daug meilės. Dievas moko – esame broliai ir seserys, Kristus prisikėlė dėl žmonių, mes džiaugiamės jo mielaširdyste susibūrę šeimomis. Bendraukime, išgirskime vieni kitus. Per didžiąją šventę būsiu su parapijiečiais, šeimos aplankyti važiuosiu vėliau.

Mindaugas PALIONIS

Evangelikų bažnyčios pastorius, fondo vadovas

Metai buvo geri, turėjome iš ko pagelbėti maistu, rūbais, stogu virš galvos daugiau žmonių nei anksčiau. Tik vargiai galima džiaugtis tuo, nes kuo daugiau žmonių prašo pagalbos, tuo blogesnis jiems gyvenimas. Padedame vaikams, suaugusiems, ligotiems, seniems, įsteigėme naujų namų, kuriuose apgyvendiname pagalbos prašančius. Nepamirškime, kad Kalėdos yra tikėjimo šviesos Kristaus gimtadienis, o mums garbė būt pakviestiems į šventę. Tokia Kalėdų esmė. Keiskimės į gerąją pusę, atleiskime, parodykime meilę artimiesiems, visiems, kas prie mūsų glaudžiasi.

Juozas MIŠEIKIS

Evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas

 

Kalėdų reikšmės pervertinti neįmanoma. Kai ruošiamės šventei – apie ką galvojame? Galvojame, ką pagerbsime, be abejo, puošiamės. Kalėdos – gimtadienis Žmogaus, kuris pasiaukojo dėl mūsų. Atverkime širdis, nes Viešpačiui vaišių stalas nesvarbus. Ar tikėjimas jumyse, ar norite būti tvirti ir žinoti, kad Viešpats padės? Manau, tokia Kalėdų reikšmė.

Daugiau šeštadienio, gruodžio 22 d. „Vienybėje“