Posėdžio klausimai kaip taikiniai snaiperiui

Balandžio 26 dieną vyko rajono tarybos dvidešimt ketvirtasis  posėdis, dalyvavo visi Tarybos nariai. Posėdžiauta ilgai, svarstyti 37 klausimai. Kai kurie klausimai buvo lyg taikiniai snaiperiui, kai liejosi diskusijos, prieštaringos mintys, ir balsuota skirtingai. Tradiciškai pasveikinti gimtadienius minintys ir minėsiantys Tarybos nariai – A. Nicius, T. Martinaitis, Z. Paulikienė ir jubiliejinį gimtadienį – meras V. Mitrofanovas. Įsitikinta, kaip sunku nuotoliniu būdu sugiedoti „Ilgiausių metų“, bet mėginimas vertas drąsos, skirtas merui.

Didžioji dalis posėdyje svarstytų klausimų diskusijų nekėlė, balsuota draugiškai, mat, jei visais jais  būtų tekę ginčytis, darbo dienos laiko neužtektų. Jei bus daugiau atlaisvinimų, kitas Tarybos posėdis gegužę vyks gyvai. Nors Covid 19 situacija rajone prastėja, serga daugiau žmonių, nei paskutiniu laiku. Posėdyje pristatyta medicinos įstaigų ir kelių gamybinių Savivaldybės įmonių 2020 metų veiklos ataskaitų. Tarybos nariai komitetų posėdžiuose nesvarstė vienos ataskaitos – UAB „Akmenės būstas“, kuri nebuvo  laiku pateikta, tad siūlyta jos svarstymą atidėti. Pasiekė informacija, kad įmonės finansinę  veiklą tikrinusi auditorė pakeliui, ir atvykusi prisijungs nuotoliniu būdu prie posėdžio, atsakys į klausimus. Balsuota – ataskaitą svarstyti.

Tarybos narė J. Dunauskaitė, antikorupcinės komisijos pirmininkė, išsakė neigiamus aspektus dėl viešos informacijos, mat norintys kreiptis asmenys negali tiesiogiai susisiekti su komisijos pirmininke. Elektroninis paštas ir kitos nuorodos nukreipia ne į komisiją, o pas Savivaldybės specialistus.  Tarybos narė mano, kad komisijos paklausimai įvairiais klausimais (pavyzdžiui, dėl viešujų pirkimų) ignoruojami. Meras padėkojo už pastabas ir atsakė, kad ir prie buvusios valdžios (suprask, kai J. Dunauskaitė vadovavo Savivaldybės administracijai), informacija nesidalinta. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė A. Jokubauskienė pateikė 2020 metų veiklos ataskaitą, ji vieša, paskelbta interneto svetainėje.  Nediskutuojant patvirtintas gyventojų apklausos organizavimo aprašas.

Visos rajono sveikatos priežiūros įstaigos (išskyrus privačias) pristatė 2020 metų veiklos ataskaitas. Didžiausias dėmesys skirtas informacijai, kaip sekasi vakcinuoti gyventojus. …

Keli šimtai žmonių peržiūrėjo posėdžio vaizdo įrašą, jis viešas, kiekvienas norintis gali pasidomėti.

Daugiau Roma Jonikienė trečiadienio, balandžio28 d. VIENYBĖJE