Praėjusių metų demografinė dėlionė.

Savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Janina KENSTAVIČIENĖ  

komentuoja 2016 metų demografinius skaičius: gimė 243, mirė – 359. Rajono gyventojų gretos retėja…

Gimimai

Pernai į šį pasaulį ilgam ir šviesiam gyvenimui atėjo 243 kūdikiai. Tai   19 daugiau negu ankstesniais metais. Šis rodiklis džiugina.  Dviejose šeimose iš karto ėmė krykštauti  po du kūdikius. Šiais dviem atvejais  tai buvo dvynukės mergaitės. Tarp pernai užregistruotų 243 vaikučių  119 buvo mergaitės ir 124 berniukai.  Dirstelkime į kelerių metų  gimimo statistiką.    2011 metais buvome registravę 258 gimimo atvejus. Iki 2016 m. rajone paprastai  gimdavo  10, 11 arba 15 kūdikių mažiau. Pastaraisiais metais gimstamumo rodikliai stabilizavosi. Tačiau tvirtinti, kad rajone didėja gimstamumas,  pagrindo nėra. Nes iš pernai  į pasaulį atėjusių 243 kūdikių  65 gimimus įtraukėme į apskaitą. Šie vaikai gimė užsienio valstybėse gyvenančių akmeniškių šeimose.

Pasaulio toliuose

Kuriose pasaulio valstybėse gyvena iš mūsų krašto emigravusios  jaunos šeimos? Jungtinėje Karalystėje gimė  34 kūdikiai, Norvegijoje – 10, Airijoje – 6,  Švedijoje – 5,     Vokietijoje -3,  Rusijoje – 2, kitose šalyse -1.  Pernai 74 vaikams ( 8 mažiau negu užpraėjusiais  metais) nustatėme ir pripažinome tėvystes, iš jų: 8 tėvystės pripažintos ir įregistruotos vykdant teismo sprendimus (tai  8  mažiau negu 2015 m.).

Įvairovė

 Įdomumo dėlei reikia pridurti, kad pernai kūdikio susilaukė   15 metų  mama ir ji buvo amžiumi jauniausia. Jauniausiam tėčiui buvo sukakę  18 metų, vyriausiai amžiumi mamai buvo  43 metai, o vyriausiam tėvui  – 58 metai.

Daugiausiai šeimų susilaukė pirmojo vaikelio. Tokių buvo  104 ,  antrojo  kūdikio susilaukė 80 šeimų. 14 šeimų gimęs vaikutis buvo ketvirtas, trys šeimos į savo gretą priglaudė  penktą vaikelį.   2015 metais  trys šeimos susilaukė devinto vaiko, po vieną šeimą – 10 ir 12 vaikelio.

Populiariausi vardai.

Populiarumo viršūnėje atsidūrė senas ir gražus lietuviškas vardas  Jokūbas Šį vardą savo vaikams išrinko  6 tėvai, Luko vardas suteiktas  5, Domo – 4 naujagimiams.  Trijose šeimose vaikams parinko  Tajaus,  kitose  trijose –  Edvino vardus. Iš  retesnių vardų paminėtini  Ajus, Ardas, Evanas, Einoras. Rajone augs po vieną Julių, Motiejų ir Ąžuolą. Mergaitėms tėvai rinko skambius ir populiarus vardus: pernai 5 mergaitėms išrinko  Kamilės vardą, dar penkioms –  Liepos vardą, keturias mergaites šauks Emilija,  dar keturias – Lėja. Tarp populiarių vardų buvo  Elija, Olivija, Adelė, Elena, Andrėja, Tėja, Vesta. Iš retesnių vardų –  Vaivora, Koletė, Perla. Mes nesistengiame tėvų atkalbėti kūdikiui suteikti labai populiarų ar atvirkščiai – retą, neįprastą vardą. Kiekviena šeima savo kūdikiui renka gražiausią vardą.  Be abejo, vardas žmogų puošia. Tačiau kur kas dažniau žmogus savo gražiu gyvenimu, poelgių kilnumu  puošia vardą ir giminę.

MIRTYS

 2016 metais  mirė 359 rajono gyventojai: 187 vyrai ir 172 moterys. Tai  7 asmenimis  daugiau negu  2015 metais.  Mirė 166 Naujosios Akmenės miesto gyventojai ir tai buvo  5  mažiau negu užpraeitais metais.  Šiek tiek mažiau mirė Akmenės mieste ( 4), Papilės seniūnijoje (1). O štai  9 atvejais daugiau mirčių registruota iš Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos,  2  – iš Ventos seniūnijos. Pernai netekome rajono Garbės piliečių Aldonos Uščinienės  ir Jono Gintausko, gydytojo, ilgamečio Savivaldybės tarybos nario Vlado  Jašinsko, pedagogių Rozos Žukienės,  Liucijos Znutienės, Virginijos  Kiudulienės   ir kitų rajone gilius veiklos pėdsakus įspaudusių žmonių.  Tebus ramus amžinasis poilsis tų, kurie  pernai išėjo negrįžtamu keliu. Mums jų  labai trūks.

Pagrindinė mirčių priežastis – kraujotakos sistemos ligos,. Dėl šios priežasties  mirė 175 žmonės, antroje vietoje piktybiniai navikai, ši liga išsivedė  69 asmenis. Neaplenkė mūsų ir nelaimingi atsitikimai –   netekome 8 asmenų,  kurie  mirė dėl  nelaimingų atsitikimų arba patys pakėlė ranką prieš save.  6 rajono gyventojai mirė užsienyje. Pernai iki vienerių  metų amžiaus mirė 3 kūdikiai, iki 20 metų amžiaus – 2,  61-70 metų – 47 asmenys,  sulaukę 81-90 metų mirė 112 asmenų ir 26 perkopę per 90 metų slenkstį.

Užrašė  Julija SEJAVIČIENĖ

Rašinys „Vienybės“ sausio 25 d. numeryje