Priekaištai, padėkos, informacijos poreikis

Rugpjūčio 31 – ąją posėdžiavo rajono tarybos nariai, vyko 16 – asis  posėdis. Dalyvavo visi  25 Tarybos nariai. Posėdžių salėje dirbta su veido apsaugos kaukėmis. Svarstyti pateikta 40 klausimų, bet jau pirmosiomis posėdžio minutėmis susitarta, kad 39 – ojo klausimo šiame posėdyje nesvarstys, nes komitetuose būta nebaigtų diskusijų, neišdiskutuoti visi pasiūlymai ir idėjos. Atidėtasis klausimas buvo apie trūkstamų gydytojų skatinimo dirbti Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose programos patvirtinimą.

Pasveikinti gimtadienius liepos ir rugpjūčio mėnesiais minėję tarybos nariai N. Bartkevičienė, B. Kulvinskienė ir S. Beržinis. Posėdyje dalyvavo Seimo narys V. Ąžuolas. Gausiame svarstomų klausimų sąraše – įvairovė. Už vienus pasiūlymus balsuota vienbalsiai, jie išgvildenti greitai, ties kitais ginčitasi, o klausimai, kur užsiminta apie viešuosius pirkimus – Sporto centro su baseinu statybą -susieti su Savivaldybės administracijos darbo klaidomis. Taip situaciją įvertino opozicija, bet pozicija tai paneigė, sakė – sunkus darbas ne iš karto pavyksta.

Be diskusijų patvirtinti  siūlymai dėl nuotolinio ugdymo proceso aprašo, dėl neformaliojo švietimo ir paslaugų kokybės. Pastabų išsakyta  dėl darbo grupės sudarymo 2021 – 2024 metų bendrojo ugdymo tinklo pertvarkymui. Pageidauta konkrečiau žinoti, kokie pertvarkos procesai nusimato, tad bus suteikta „tarpinė” informacija gruodžio pradžioje. Diskusijos prasidėjo svarstant klausimą dėl klasių komplektų ir mokinių skaičiaus nustatymo. Vėl, kaip ne kartą yra buvę, stabtelėta ties Kruopių pagrindine mokykla, kuriai reikia papildomų pinigų…

Daugiau Roma JONIKIENĖ trečiadienio, rugsėjo 2 d. VIENYBĖJE.