Priimtos į „varpininkų“ gildiją

1943 metais buvo pradėtas leisti literatūros almanachas „Varpai“.. Leidinio sumanytojas buvo profesorius Algirdas Julius Greimas.

Sovietinė okupacinė valdžia, suprantama, almanacho leidybą nutraukė, matyt baimintasi jau paties pavadinimo: kokie gali būti varpai, kuomet raudonos žvaigždės šviečia Kremliaus bokštuose? Tačiau bręstant tautos atgimimui „Varpų“ atgaivinimo idėja atgimė. Šio didelio darbo ėmėsi šiaulietis rašytojas ir žurnalistas Leonas Peleckis-Kaktavičius. Almanacho leidimas atnaujintas 1989 metais, nuo tada „Varpai“ reguliariai lanko kultūrai neabejingus skaitytojus..

Pernai metų „Varpų“ 35 numeryje, šalia Kazio Inčiūros, Rimanto Vanago, Kazio Jankausko ir kitų žinomų rašytojų kūrybos fragmentų išspausdintas pluoštas Naujojoje Akmenėje gyvenančios poetės Julijos Almanis eilėraščių, o numerio viršelyje – dukters Ritos Almanis paveikslas išš ciklo „Švytėjimas“. Almanache įdėti ir septyni Ritos grafikos darbai. Į kokį svarbų renginį „Varpai“ pakvietė mūsų krašto šviesuolius Juliją ir Vytautą Almanius?.

Apie tai – kovo 1 dienos „Vienybėje“

Leopoldas ROZGA