Prisiminimus atgaivina nuotraukos

 

Igoris JAROŠEVAS

Savo asmeniniame albume turiu žinomo fotografo J. Sinkevičiaus nuotrauką, kurioje įamžintas Papilės vandens malūnas. Manoji nuotrauka nėra originalas. Tai kopija, daryta žymiai vėliau. Tikroji nuotrauka mena 1928 – 1930 metus. Tuo laikotarpiu malūną valdė Domas Borusas. Jam žuvus, šeimininku tapo Jonas Mikučiauskas. Prieš kelerius metus „Vienybės“ laikraštyje esu aprašęs malūno istoriją rašinyje „Gyvenimas šalia malūno girnų“, tad visų istorinių niuansų nekartosiu.

Nuotrauka daryta nuo Jurakalnio kalno, kurio teritorija tada priklausė mano dėdei Jonui Jaroševui. Fotografijoje matosi abi malūno turbinos, protaka iki pat sietuvos, pylimas (užtvanka), salelės už jo. Mažesni medžiai ir krūmai neužstojo vaizdo. Tada dar nebuvo betoninės konstrukcijos ir mažojo namelio. Jie atsirado vėliau, kai malūną perėmė J. Mikučiauskas.

Tiksliau šį pastatą reikėjo vadinti malūnu – vilnų karšykla, nes ji veikė dešinėje statinio pusėje. Kol pokaryje nebuvo „kolchozų“, su tėvais esu aplankęs šį objektą. Malūne dirbo mano kraštietis Valentinas Katakinas, o karšykloje jo brolis Platonas. Malūnas jau buvo nacionalizuotas ir priklausė promkombinatui.

Kai 1948 metais pradėjau lankyti Papilės vidurinę mokyklą, mano kelias į miestelį iš Daubiškių ėjo per malūno pylimą, o kabančio tilto dar nebuvo…

Visas rašinys gegužės 31 d. numeryje

Igoris JAROŠEVAS

  1. Sinkevičiaus nuotraukoje: panoraminis Papilės vandens malūno vaizdelis. 1928 – 1930 m.
  2. Puskunigio nuotraukoje: meškeriotojai ant malūno pylimo (iš dešinės) F. Atstopas, O. Jaroševas, E. Kondrotas, J. Daugirdas. 1949 m.