Profsąjunga dirbo, yra rezultatų

Rugsėjis prasideda švente ir „persilieja“ į darbą. Mokytojai, ikimokyklinių įstaigų specialistai tampa vienu kolektyvu. Didžiuojamės savo profesija, nes ji svarbi. Geriausia dovana pedagogams – žinia apie įdėto darbo vertą atlyginimą. Artėjant naujiems mokslo metams pristatysiu, ką Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga nuveikė per mokinių ir mokytojų atostogas. Profesinė sąjunga dirbo visą vasarą, dirbo tam, kad turėtų ką pasakyti ir parodyti rezultatus.

Liepos 10 dieną Vyriausybėje profesinių sąjungų – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Lietuvos profesinės sąjungos „Sandrauga“, Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos, Nacionalinio pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimo  vadovai ir LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis Vyriausybės vardu pasirašė 2020 metų Nacionalinę kolektyvinę sutartį. Daugiau nei 2 mėnesius vykusiose intensyviose derybose šalims pagaliau pavyko susitarti ir susitarimus užtvirtinti parašais. Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos (LŠMPS) pirmininkas E. Milešinas buvo vienas iš sutartį pasirašiusiųjų LPSK atstovų. Derybininkai kėlė Vyriausybei tik pačius aukščiausius reikalavimus ir savo pozicijos laikėsi griežtai. Pasiektas labai svarbus susitarimas dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo pareigybių lygių minimalių koeficientų padidinimo. Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje LŠMPS derybininkai su Vyriausybe susitarė, kad 2020 m. naikinamos pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų „žirkles“, paliekant maksimalų koeficientą. Tam iš valstybės biudžeto bus skiriama 18 mln. eur. Pasirašius Nacionalinę kolektyvinę sutartį, didėja papildomos garantijos profesinės sąjungos nariams: suteikiamos dvi papildomos apmokamų kasmetinių atostogų dienos. Jos turi būti išnaudojamos per 2020 metus, yra ir kitų lengvatų, pavyzdžiui, mokymosi atostogos. Šios nuostatos buvo perkeltos ir į Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties atnaujinimą.

Daugiau šeštadienio rugpjūčio 31 d. VIENYBĖJE  Ramūnas ZNUTAS,

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas.