PUBLICISTIKA

Įvykiai ir atgarsiai

Kandusis mūsų kraštietis Juozas Erlickas įspėjo, jog norėdama namuose laikyti vyrą, moteriškė privalės gauti raštišką kaimynų sutikimą. Tokio įstatymo projektas, regis, dar neparengtas, bet ką gali žinoti. Už smurtą namuose – teismas, už vaikų skriaudimą – teismas, už vairavimą apspangus nuo degtinės – teismas, už korupciją bei kontrabandą – suprantama – teismas. Gali ateiti metas, kuomet pusė Lietuvos gyventojų ar net dar daugiau (ir ne tik vyrų) bus teisti. Lietuvos įstatymai nemato kito būdo nusikaltėliams ir viešosios tvarkos pažeidėjams tramdyti, kaip bauda arba teismas. Na, teismas nebūtinai skirs kalėjimą. Gal pakaks rūsčios baudos. Bet toji bauda – iš vargano šeimos biudžeto. Taigi, klausimas, kas iš tiesų baudžiamas? Neguodžia ir kitas aspektas: kalėjime atostogaujantį nusikaltėlį privalome sočiai maitinti ir šiltai laikyti mes, mokesčių mokėtojai…

Gal dėl patyrimo stokos ar nepamatuoto skubėjimo R. Karbauskis ir jo komanda kartoja buvusių sovietinės imperijos vadovų Gorbačiovo ir Andropovo klaidas – dėl visų blogybių kaltina ne visuomenę ir politikus, o patį alkoholį.

Išeitis gal būtų – pasitelkti visuomenę. Šiandien šaipomės iš buvusių sovietmečiu „draugiškųjų“ teismų, „liaudies draugovininkų“, teismo tarėjų, neva jie buvo neišmanėliai, tramdyti ir teisti nusikaltėlius gali tik profesionalai teisininkai. Tarsi nebūtų prasižengėlių ir tarp teisėjų, prokurorų bei policininkų. Net žiauriausių nusikaltėlių vardus nevalia viešai minėti, nors visi aplinkui viską žino ir mielai televizijų reporteriams pasakoja.

Ar ne keista liga serga Lietuvos politinės partijos? Toji liga – visuomenės, vadinasi, ir rinkėjų baimė, baimė sulaukti piktesnio žodžio ar „nepatogių“ klausimų. Ar ne paradoksas: draudžiame rusiškų televizijos programų transliacijas, grasiname nepirkti „rusiškos“ elektros, o rusišką degtinę perkame palankiausiomis kainomis. Esu girdėjęs klausimą: nejaugi nėra būdo, kad tabako srautas plūstų ne į Lietuvą, o iš Lietuvos? Be abejo, nedora būtų kiaulystę krėsti kaimynams, bet ieškoti išeities juk reikia. Visuomenės protinimo politika užsiima tik komercinių televizijų reporteriai. Nustebino vienos televizijos reporterės debilus pasipiktinimas, kad į Vilniaus knygų mugę jau pirmą dieną atvyko daugybė lankytojų, kurie, neva, turėtų būti darbe….Panašu, kad politikams bei televizijoms gerai, kuomet kas nors negerai…

Leopoldas ROZGA

Visas rašinys kovo 1 d. „Vienybėje“