Rugsėjis įsuko į laiko sūkurį

Rugsėjis  auksu nubarstytais takais į didį mokslo kelią  pakvietė jį pradedančius ir baigiančius, taip pat studentus. Nepamiršo ir senjorų – ir juos pašaukė į Trečiojo amžiaus universitetą.

Paskutinę rugsėjo dieną į mokslo metų pradžią išskubėjo ir  Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Jų būrys artėja prie dviejų šimtų. Iškilmingą šventę „Laiko sūkuryje“ pradėjo rektorė R. Vapsvienė,  pakvietusi  sugiedoti  universiteto himną. Nuoširdžiai sutikti   M.Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorės, Nacionalinės TAU  asociacijos prezidentės  dr. Z. Žebrauskienės, Naujosios Akmenės TAU prorektoriaus R. Kentros atsiųsti sveikinimai.  Mokslo šviesos simbolinę žvakę uždegė Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, kurio bazėje veikia universitetas, atstovai. Pristatydama septynių fakultetų vadovus, dėstytojus, savanorius, rektorė R. Vapsvienė, l.e. prorektorės pareigas G. Sakavičienė dideliam būriui asmenų padėkojo už iniciatyvas ir darbštumą, linkėjo sėkmės naujaisiais mokslo metais. Padėkota jautriai, nuoširdžiai, prisimenant ir įvardijant, ką kiekvienas iš apdovanotųjų nuveikė universiteto bendruomenei. Už nuoširdžią kelerių metų pagalbą padėkota dainavimo studijos vadovui A. Švažui. Nuo pat universiteto įsikūrimo jame aktyviai dirba S. Rupeikienė, R. Mitkevičienė,  D. Lužienė, V. Kateivienė, Z. Ivanauskienė, L. Liulienė, B. Puleikytė,  Ž.Petokaitienė, O. Moderienė, A. Kriaučiūnienė, vėliau į gretas įsiliejusios V. Karpavičienė, Z. Liaukšienė, R. Kriaučiūnienė, daugelis kitų. Jų pavardės daug kartų skambėjo , prisimenant renginius ir naujus užmojus.  Sėkmingų mokslų, kurie Trečiojo amžiaus universitete neturi pabaigos, turi tiktai gražią ir gilią žinių versmę, linkėjo Savivaldybės mero pavaduotoja T. Martinaitis, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja D. Taraškevičiūtė, Visuomenės sveikatos biuro atstovė S.  Norvaišienė, „Bočių“ bendrijos pirmininkė A. Žakienė ir kiti. Šiemet universitete pradės veikti Informacinių technologijų fakultetas, jam vadovaus A. Pivanovičienė, talkinti sutiko Ramučių gimnazijos moksleiviai  K. Grigaitė ir R. Meižys. Gausiausią auditoriją turės Turizmo ir kraštotyros fakultetas, kurio veiklą sūkuriuoja  V. Kateivienė ir I. Andriuškienė.

Apie mokslo metų pradžią Trečio amžiaus universitete – žurnalistė Julija Sejavičienė antradienio „Vienybėje“.