Saulė ne visiems gamins elektrą

Kovo mėnesio rajono Tarybos posėdyje priimtas sprendimas Naujosios Akmenės Nepriklausomybės alėjos ir jos prieigų namuose draudžiantis tą daryti į gatvę nukreiptose stogų dalyse. Ir saulės baterijos turėtų būti tokios pat, kaip stogas, spalvos. Nors diskusijų būta tiek komitetuose, tiek posėdyje, sprendimo projektas balsų dauguma priimtas toks, koks pasiūlytas.
Ietis surėmė dėl senamiesčio
Naujoji Akmenė buvusio Karpėnų kaimo teritorijoje pradėta statyti dar 1949 metais, o 1952 metais miestui suteiktas Naujosios Akmenės vardas, tad miestas – sąlyginai jaunas ir kalbėti apie jo senamiestį, išskiriant Nepriklausomybės alėją, pakankamai keblu, nes pirmieji namai buvo dabartinėje Taikos gatvėje (1950), o Nepriklausomybės alėjoje – vėliau (1955). Tačiau sprendimas, apribojantis gyventojų galimybę montuoti prietaisus ant stogų bei fasadų, esančių gatvės važiuojamosios dalies pusėje, aktualus tik dalies Nepriklausomybės alėjos (nuo sankryžos su Vytauto gatve iki sankryžos su P. Jodelės gatve) bei šalia Kultūros rūmų esančius Lazdynų Pelėdos ir Žalgirio gatvės namus bei Neįgaliųjų dienos centrą su prieigomis. Tuo tarpu nei Taikos, nei J.Janonio, P. Jodelės gatvių namai – tiek daugiabučiai, tiek ir privatūs – į reglamentuojamąją zoną nepatenka.
Apie saulės energijos (ne) perspektyvas Naujosios Akmenės Nepriklausomybės alėjoje – antradienio laikraštyje.