„Saulėtekiu“ nušvitę dešimtmečiai

Vanda Sobenkienė

Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja

Prisimenu dar vieną rusų kalbos mokytoją, priešingą aprašytajai, a.a. Iraidą Eigirdienę – su auliniais guminiais batais, bet kaip apsirengusią, kalbančią gerždančiu balsu. Jos „arkliukas“ buvo dirbti su socialiai pažeidžiamais vaikais, ji nelabai mėgo pirmūnus – „kvepiančių, minkštų ir pūkuotų“.

Mano akimis žiūrint, populiari, kolektyvo ir mokinių mėgstama mokytoja buvo anglistė Joana Janionienė.  Pačiame žydėjime:  gerų klasių auklėtoja, mokėjo gražiai ir įtaigiai kalbėti,  kaip liaudyje sakoma –  „ir prie svečio, ir prie pečiaus“.

Nuo pirmų dienų įsidėmėjau inteligentišką ir ramią istorikę A. Stratienę,  energingą ir geranorišką rusų kalbos mokytoją D. Aksenavičienę, kareiviškos drausmės šalininkę lituanistę ir istorikę R. Danauskienę, linksmą matematikę J. Janaudienę, kaip kamuoliuką mokyklos koridoriais riedančią N. Freimontienę, visad geros nuotaikos St. Butkienę, jaunesnes matematikes – filosofę D. Dapšytę, geraširdę, darbštuolę Z. Leperskienę, griežtą ir rimtą L. Tumavičienę su dažnai kartojamu posakiu: kam tos rožės, jeigu bulvės žydi. Pati būdama labai santūri, taip ramindavo spirgančius, viską tobulinančius, gražinančius.

Atskirą grupę sudarė pradinių klasių mokytojos. Su jomis bendrauti teko nedaug, todėl ir pastebėjimų mažiau. Imponavo mokytojų J. Norkienės, A. Navickienės, B. Rumbutienės, V. Mitrofanovos inteligencija, pasitempimas, atsidavimas darbui, kantrybė dirbant su mažaisiais mokinukais… Mažųjų šurmulyje „virė“ V. Alčauskienė, J. Kurpienė, B. Povilaitienė, E. Vidmantienė.                

Ne visi mano pastebėjimai būtų apie mokyklą, jei nepaminėčiau medicinos seselės, šokių vadovės A. Pakeltienės. Kai aš pradėjau dirbti, ji buvo pačiame savo veiklos zenite. Prisimenu, kokį įspūdį  darė pirmieji mano matyti A. Pakeltienės šokiai. Ypač įstrigo aukšti, dailiai nuaugę, gerai išmuštruoti vaikinai – atrodė kaip iš „Lietuvos“ ansamblio paimti. Apskritai, A. Pakeltienė žavėjo savo energija, atsidavimu  darbui (tiksliau  – šokiams), maksimumo siekimu, estetiniu suvokimu – ne kiekvienam tai duota.

Dar vienas žmogus, neatsiejamas nuo mokyklos, buvo budėtoja, vadinama sarge, B. Staneikienė. Tai buvo mokyklos angelas sargas. Kai ji išėjo į užtarnautą poilsį, man atrodė, kad niekas taip nesaugos mokyklos kaip ji. Bet, pasirodo, iš tikrųjų nepakeičiamų nėra. Prisimenu rimtas , atsakingas  (tuo metu tai buvo labai nepopuliarus darbas) valytojas  K. Stankienę ir Z. Biliūnienę, savo valdas labai kruopščiai prižiūrinčią bibliotekininkę Z. Tamašauskienę, valgykloje namų atmosferą kūrusią valgyklos vedėją L. Galminienę.

Pirmajame pedagogų tarybos posėdyje ypač pavydėjau jaunoms mokytojoms, kuriuos jau buvo metus kitus išdirbusios mokykloje, turėjo draugių ir laimingos per pertrauką aptarinėjo  vasaros įspūdžius. Tai biologė A. Žilinskaitė (Kazlauskienė), anglų kalbos mokytoja E. Čižauskaitė, a. a. kūno kultūros mokytoja N. Mažrimaitė (Vorevičienė), „visų galų meistrė“, pirmoji mano darbo kolegė G. Raudienė, lyriška matematikė St. Vaikasienė, azartiška muzikė V. Milerienė, pradinukų mokytoja R. Dimitrevičienė ir kt.  Per tą patį posėdį dėmesį patraukė jauna, bet labai brandžiai kalbėjusi,  tada dar istorijos mokytoja D. Rimkevičienė, su kuria jau beveik tris dešimtmečius „valgome pavaduotojų duoną“.

Neilgai aš buvau vieniša bei svetima. Greit su azartu pasinėriau į II vidurinės veiklos verpetus ir…kaip saulėtekio spindulys pralėkė keli dešimtmečiai, dovanoję man puikių kolegų, gerų asmeninių draugų, įdomių mokinių ir įvairų, kasdien tą patį, bet ir vis kitokį gyvenimą…( čia būtų dar vieno rašinio tema).  Mokytojo darbas – kiekviena pamoka yra „tiesioginis eteris“. Net labai pasiruošęs ir sustygavęs viską nesi garantuotas, kad pamoka pavyks, nes dalyvauja tame procese 25 – 30 žmonių. Suprasti tai gali tik tas, kas buvo atsidūręs tame kailyje. Pamokos baigiasi po pietų, o mokytojo darbas – dažnai po vidurnakčio. Todėl nedaug mokytojų gali politikuoti, dalyvauti saviveiklose, nes liks neištaisyti sąsiuviniai, nepaieškota įdomesnės medžiagos pamokai, nepasirengta klasės valandėlei ar popamokiniam renginiui.

 Apibendrindama noriu pasakyti, kad darbštus ir nelabai „politiškai aktyvus“ man pasirodė naujasis mano darbo kolektyvas, kad man mokytojauti toje mokykloje patiko. Labiausiai mokiniai – jie tokie įvairūs, savaip įdomūs, kartais žiaurūs, nedėkingi, bet… atviri ir dažniausiai …teisingi. Kur kas sudėtingiau dirbti su kai kuriais mokinių tėvais, o labiausiai sunkina mokyklos gyvenimą minios valdančių, kuruojančių, kontroliuojančių, audituojančių, patarinėjančių ir mokančių, ką ir kaip daryti… Būna dienų, kad direktoriaus pavaduotojui į elektroninį paštą ateina dešimt ir daugiau raštų. Vien juos perskaityti ir atsirinkti, kas būtina, kas pasvarstytina, o kas iš karto į šiukšlių dėžę, užima visą darbo dieną.  Visi  paminėti dalykai atitraukia mokyklos darbuotojus nuo tiesioginio darbo; kažkam lieka nepaaiškintas pamokoje nesuprastas  momentas, nenušluostyta ašara, neišklausytas skundas. Na, užteks apie kasdienybę. Juk rašau šventės, penkiasdešimtmečio, proga. Tad su švente, mieli buvę ir esantys kolegos, mokiniai, mokinių tėveliai. Sveikatos, stiprybės, tikėjimo, kad mūsų visų darbas prasmingas. Tad į priekį…iki kitų jubiliejų.         

 

Jubiliejinis renginys

Mes kartais praeitį

Atgal susigrąžiname,

Atsiremiam į ją –

Tenai, kur jo gera.

Just. Marcinkevičius

 

2017 metų vasario 4 dieną Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazija (buvusi 2-oji vidurinė mokykla) švęs mokyklos penkiasdešimtmetį.

Svarbią sukaktį  kartu paminėti mokyklos bendruomenė kviečia vasario 4-ąją, 15 valandą.  “Mums vienodai mieli steigėjai ir rėmėjai, kažkada dirbę mokytojai ir buvę mūsų mokyklos auklėtiniai. Juk Mokytojo ir Prezidento vardas suteikiamas visam gyvenimui. Mes džiaugsimės matydami didelį būrį Mokinių, Mokytojų, Darbuotojų, Svečių, Draugų!

Planuokite savo laiką, ieškokite išsibarsčiusių klasės draugų ir gerai nusiteikę atvykite į susitikimą su savo vaikyste ir jaunyste. Pradžiuginkime vieni kitus -, rašoma kvietime.

Jubiliejaus programa:

14.00 val. – dalyvių registracija, linksmoji fotosesija, parodų lankymas, paklaidžiojimai mokyklos koridoriais.

15.00 val. – šventinis renginys „Angelų pasakos“.

17.00 val. – vakaronė buvusiems mokiniams, mokytojams, svečiams „Mes mokėmės toj pačioj klasėj“.

„Vienybės“ sausio 21 d. numeris