Sausio 13 – osios istorija šiandienoje

Kiekvienais metais, artėjant Sausio 13-ajai, vis apmąstome įvykio  reikšmę ir prasmę kiekvienam iš mūsų, mūsų tautai, ir ne tik jai. Iš vienos pusės – įvykiai tarsi ir išblėsta, nes metai juk eina, iš kitos – esant didesnei laiko retrospektyvai, galbūt lengviau įvertinti globaliau ir giliau.

Savaime suprantama, Sausio 13-oji – tai ne atskiras įvykis atskiroje izoliuotoje vietoje. Ir visi supranta, kad pasipriešinimo naktis  toli gražu ne vienos paros įvyksi, o ištisų metų ar net daugiau, ir ne tik Lietuvos, o viso regiono. Ir šiuo metu Ukrainoje vykstantis karas – tai yra organiška anų įvykių tąsa. Tuo metu įveikus sovietinę priespaudą ir okupaciją Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, atrodė, jog komunizmas galutinai žlunga jei ne visame pasaulyje, tai bent Europoje. Deja, absoliutus blogis nebuvo visiškai sutriuškintas, jis tik atsitraukė į savo irštvą, ir tai gana trumpam – netrukus pradėjo vėl rodyti ragus (tiesa, jau postkomunistiniame – tai yra – imperialistiniame – amplua), ir kuo toliau, tuo ilgesnius – tai ir karai prieš Čečėniją, ir prieš Moldovą, ir prieš Gruziją, ir galų nuo 2014 metų – prieš Ukrainą… Tuo metu džiaugėmės, kad priešas – absoliutus blogis – įveiktas, bet dabar suprantame, kad  vykusi kova toli gražu nesibaigė, ji tęsiasi – ir dar net su didesniu įkarščiu ir jėga. Dabar gi į šią kovą prieš blogį įsijungia jau visas demokratinis pasaulis – nes jei neįsijungtų – tai reikštų  to, mums savo ir įprasto, demokratinio pasaulio žlugimą, ar bent jau ženklų susilpnėjimą.

Andrius Almanis apie sausio – 13 – ąją antradienio „Vienybėje“.