Savaitė apsilankymų po gražiausiai aplinką tvarkančias sodybas. Mačiau tai, ką norėčiau turėti

Liepos 5 – 7 dienomis Savivaldybės sudaryta komisija apvažiavo gražiausiai aplinką tvarkančių sodybų, įstaigų, daugiabučių kiemus, susitiko su šeimininkais ar gražaus, tvarkingo gyvenimo iniciatoriais. Pasiūlymus, kur būtų galima apsidairyti, pateikia seniūnijos. Nuostabiausia tai, kad labai daug išskirtinai gražiai kiemus ir aplinką susitvarkiusių žmonių. Didžiausias džiaugsmas, kai „sužvejojam“ naują vardą…

Kelionę po gražiausias sodybas pradėjome nuo Papilės seniūnijos, tačiau pirmiausia aprašysiu penkiolika metų  įspūdingiausią grožį savomis rankomis sukūrusių Ventos seniūnijos gyventojų Birutės ir Romualdo JUZUMŲ turtus. Jų kieme kiekvienas sodybos kampas – turtas: vešlūs, įvairiaspalviai augalai, vandens telkiniai, pavėsinės, šuliniai, takeliai, dirbtinai supilti kalneliai… Gerai būtų, jei botanikoje bent kiek daugiau išmanyčiau ir terminais galėčiau pasipuikuoti, mat bendrinėje kalboje trūksta žodžių įspūdžiui perteikti.

Vienintelis klausimas šeimininkas buvo: kaip jūs tai sukūrėte? Romualdas iš karto pirštą nukreipė į žmoną Birutę, sako – ji viską sugalvojo, o aš tik kasiau, vežiau, sodinau ir visus jos nurodymus vykdžiau. Juodu Ventos seniūnijos Purvių kaime nusipirko sodą, kaimynystėje esantį sodo sklypą buvę šeimininkai atidavė, nes šis labai ilgai dirvonavo. Jėgų ir fantazijos kupini naujieji šeimininkai kibo į darbą – namą statėsi ir tuo pačiu gėlynus sodino. Ko ne 30 arų sklype nėra nė vieno kampo, kuriame augtų nesuderinti, neprižiūrėti augalai. Eilių eilės gėlių, kurias Birutė išsiaugino pati. Vargiai toje gėlių įvairovėje pritrūktų kokios spalvos. Paklausta, kur išmoko augalų derinimo, komponavimo taisyklių, Birutė nustemba – viskas susodinta taip, kaip akys matė.

Daugiau Roma Jonikienė šeštadienio, liepos 10 d. VIENYBĖJE.