Seimo nario svetainė

RINKĖJŲ SKIRTA UŽDUOTIS MALONI

 

Lietuvos Respublikos Seimo narį Valių ĄŽUOLĄ kalbina „Vienybės“ laikraščio žurnalistė Julija SEJAVIČIENĖ

Jau trys mėnesiai dirbate Parlamente, kaip sekasi?

Patikslinsiu; dirbame tik antrą mėnesį. Seimo rinkimų antrasis turas įvyko spalio 28 dieną. Lapkričio 5 dieną Seime davėme priesaiką. Štai tada rinkimus ženklia persvara laimėjusios Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos į įstatymų leidžiamąją instituciją išrinkti nariai pradėjome formuoti Seimo vadovybę, komitetus, Vyriausybę. Atvirai pasakysiu, ir man, ir daugeliui kitų Seime viskas nauja. Nuo valdžios nueinantieji į mūsų rankas numetė „karštą bulvę“. Mes dar nebuvome priėmę, o įsigaliojo nemažai įstatymų, kuriuos priėmė ankstesnės kadencijos Seimas. Jie sukėlė visuomenės reakciją, turėjome grįžti prie jų. Kaip „karšta bulvė“ buvo valdžios pažadas padidinti atlyginimus mokytojams. Biudžete tam skirtų lėšų nenumatė.

Kaip galėčiau apibūdinti tuos du darbo mėnesius? Pirmiausiai pasidžiaugti, kad bendras darbas ir atsakomybė Lietuvos valstybei bei Lietuvos žmonėms labai sutelkė Seimo, Vyriausybės ir Prezidentūros institucijas. Kai nėra priešpriešos, kai žiūrima viena linkme, ką padaryti Lietuvai ir Žmogui, darbas įgauna didelę prasmę. Tvirtinant Vyriausybės programą atkakliai klausinėjau apie kooperacijos Lietuvoje perspektyvas. Tenkino mane atsakymas, kad bus plėtojama žemės ūkio, bankininkystės, kredito unijų kooperacija. Atkakliai dirbame, kad nebeliktų mokinio „krepšelio“, kad dėl lėšų kraitelio vaikas nebūtų tampomas, o mokyklos turėtųi pakankamą finansavimą kokybiškam mokytojo ir mokinio darbui. Tiesiog džiaugiuosi, kad šiemet bus grąžintos kadaise nusavintos dirbančių pensininkų lėšos, kad šiek tiek padidėjo pensijos. Pagarba senatvei – tai moralinė mūsų valstybės vertybė. Turime daug padaryti, kad senų žmonių gyvenimas būtų oresnis, pagarbesnis.

Ar sulauks palaiminimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos valdomos daugumos iniciatyva sumažinti Seimo narių skaičių nuo 141 iki 101?

Ne tik sumažinti Seimo narių skaičių. Ir Seimo rinkimus rengti ne rudenį, bet pavasarį, kovo mėnesį. Dėl pastarojo siūlymo tuoj pat sulaukėme opozicijoje esančių Seimo narių reakcijos: kodėl turime sutrumpinti savo veiklos kadencijos trukmę, atsisakyti atlyginimų ir priedų… Rinkimus rengti pavasarį tikslinga todėl, kad po rinkimų pradėjęs dirbti naujasis Seimas neskubėdamas suformuotų biudžetą ir galėtų atsakingai imtis programos įgyvendinimo. Mes valdžios svertus gavome rudenį, šių metų biudžetą ir programas suformavo kiti, turime verstis per galvą, kad galėtume bent šiek tiek pakoreguoti svarbiausių darbų parametrus. Sunkiausia bus susitarti dėl Konstitucijos pataisos apie kitą Seimo rinkimų datą. Pagal mūsų viziją Seime pakaktų 101 nario, sutaupytume valstybės lėšų, Seimas dirbtų produktyviau, neliktų laiko tuščiam postringavimui, kuris reikalingas politinių partijų reitingams. Kaip yra dabar: kuo valdžioje esantiems blogiau, tuo geriau opozicijoje esantiems. Vadinasi, galioja menka paskata dirbti ir siekti rezultatų šaliai ir žmonėms. Mes siūlytume 71 Seimo narį rinkti vienmandatėse apygardose, o partijų sąrašais išrinktų parlamentarų skaičių sumažinti iki 30. Partijų sąrašų kandidatams padidėtų rinkėjų balsų kvotos. Realu tikėtis, kad į valdžią patekti būtų sunkiau. Gal tada sumažėtų „amžinųjų“ parlamentarų gretos. Esame ryžtingai nusiteikę ir dėl valdžios pasidalijimo. Partijų sąrašu išrinktas Seimo narys, tapęs ministru,   turėtų atsisakyti Seimo nario mandato. Jeigu dėl kokių priežasčių jam reikėtų palikti ministro postą, Seimo nario mandatą grąžintų.

Seime daug politikos naujokų. Kokia Jūsų savijauta ten?

Visada kalbu atvirai ir nebandau dangstytis kokiais nors skydais. Seime aš taip pat naujokas. Tačiau esu dėkingas likimui, kad keletą kadencijų buvau Akmenės savivaldybės tarybos narys. Žinau savivaldos darbo peripetijas, Gyvenimas yra mane įtikinęs, kaip svarbu politikams tartis ir susitarti. Prisimindamas savo veiklą Taryboje, mintiju, kad Akmenės krašte dirbama šiuolaikiškai, įžvalgiai, aprėpiant tą visumą, kuri reikalinga krašto raidai, žmogaus gerovei. Taryboje niekada nebuvo tuščių postringavimų. O Seime dažnai kritikuojama, bet nieko į tą vietą nesiūloma. Norėdami į save atkreipti dėmesį, kai kurie Seimo nariai imasi iniciatyvos teikti pataisų projektus. Svarsto komitetai, dirba ministerijų atsakingi specialistai, ir neretai viskas baigiasi šnipštu. Maždaug tik 35 procentai pataisų siūlymų patenka į Seimo darbotvarkės klausimus. Tokią praktiką esame pasiryžę išgyvendinti. Man daugeliu aspektų Akmenės savivaldybė yra kaip pavyzdys. Tie, kurie neturi darbo savivaldos institucijoje patyrimo, iš tikrųjų yra naujokai. Tačiau „valstiečių“ atstovai dirba sutardami, įsiklausydami, girdėdami savo ir tautos balsą. Tai labai svarbu. Politikos išmokstama. Ir politikos senbuviai kadaise ėjo „pradžiamokslį“.

Vienu kitu žodeliu apie privilegijas, apie savo buitį.

Kaip ir žadėjome eidami į rinkimus, nukirpome privilegijas. Seimo nariai, taigi ir aš pats, važinėju nuosavu automobiliu. Gauname Seimo nario atlyginimą, šiek tiek lėšų parlamentinei veiklai. Iš jų perkame benziną, važiuodami susitikti su rinkėjais. Gyvenu Seimo viešbutyje. Mano trijų kambarių butas ( būtent tokio prašiau, nes auštantį pavasario metą mudu su žmona Sandra sulauksime trečio vaikelio) apstatytas kukliai, baldai seni. Aš į Vilnių išvažiavau ne mėgautis valdžios statutu ar prabangiu gyvenimu. Išvažiavau dirbti. Ir ačiū tariu rinkėjams, kad manimi pasitikėjo ir skyrė tokią užduotį. Labai pasistengsiu ją įvykdyti sąžiningai. O buitį, kokią noriu, kokia tenkina mano šeimą, turiu savo namuose Kruopiuose.

Jau susitikote su rinkėjais. Kas jaudina Akmenės ir Mažeikių rajonų gyventojus?

Daugybė kasdieninio gyvenimo klausimų: ir gatvių apšvietimas, ir lauko tualetų įrengimas, ir kelių būklė, ir šildymo lengvatų naikinimas. Iš karto pasakysiu: dėl ko skundžiasi Mažeikių krašto žmonės, Akmenės savivaldybės apibrėžtomis tvarkomis seniai išspręsta. Pavyzdžiui, mokyklinio autobusiuko nuoma. Akmenė seniai yra patvirtinusi nuomos tvarką ir jokių problemų nekyla, o Mažeikiuose skundžiamasi. Geresnė Akmenės krašto kelių būklė. Dalį Mažeikių problemų galima pateisinti tuo, kad jų rajonas didesnis, taigi ir rūpesčių daugiau.

Noriu pabrėžti, kad palaikau glaudžius kontaktus su savivaldybių vadovais. Bet kada, vakare, po darbo, arba anksti rytą galiu skambinti merui V. Mitrofanovui, Administracijos direktorei A. Laucienei, specialistams, gauti man reikalingos informacijos, kad galėčiau padėti spręsti rajono problemas. Kultūros ministerijoje gavau patikinimą, kad šiemet   ras  lėšų Viešosios bibliotekos pastatui įrengti. Norėdamas įsigilinti į problemas, kurios laukia, kai bus panaikinta šildymo paslaugos lengvata, atsisėdau tarp žmonių, laukiančių prie savivaldybės tarnautojų kabinetų, išsikalbėjau, išsiteiravau, kaip reikėtų palengvinti dokumentų tvarkymo procedūras. Turiu išsamų vaizdą ir nuomonę, ką tuo klausimu turėsiu padaryti.

Mieli rinkėjai, esu Jūsų išrinktas, esu Jūsų atstovas. Bet kada galite kreiptis, jeigu susiduriate su bėdomis ar problemomis. Kol aš dirbu Vilniuje, rajone ( Savivaldybės rūmų 309 kabinete) gyventojus priima mano padėjėja. Jūsų skundus arba pareiškimus perduos man. Linkius savo krašto žmonėms sveikatos, stiprybės, susitelkimo.

Autorės nuotraukoje: Savivaldybės meras V. Mitrofanovas, mero pavaduotojas A. Nicius ir Administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Bučys atsisveikina su buvusiu Tarybos nariu V. Ąžuolu, išvykstančiu dirbti į LR Seimą.

 

„Vienybės“ sausio 28 d. numeris