Skaičiai nemeluoja

Rajone rugsėjui prasidėjus suskaičiuota, kur ir kokių amžiaus grupių gyventojų skaičiai sumažėjo ar padidėjo.  Rajone  registruotų gyventojų sumažėjo, yra 21091, skaitlingiausias buvo metų pradžios mėnuo sausis – 21212. Padaugėjo prie Savivaldybės gyvenamąją vietą deklaravusiųjų – yra 73. Naujosios Akmenės miesto seniūnijoje gyvena 8469 žmonių. Vėlgi sausio pradžia buvo skaitlingiausia – gyveno 8489 asmenys. Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje reikalai gerėja. Palyginti su metų pradžia, rugsėjo pradžiai deklaruoti 1979 gyventojai, metų pradžioje gyveno 1969 asmenys. Akmenės seniūnijoje gyvena 3847 asmenys, metų pradžioje gyvenamąją vietą buvo deklaravę 3884 asmenys. Papilės seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravę 2689 gyventojai, sausio pradžioje gyveno daugiau žmonių – 2730. Ventos seniūnijoje naujausiais duomenimis gyvena 3211 žmogus, metų pradžioje gyveno 3251 žmogus. Kruopių seniūnijoje rugsėjui prasidėjus gyvena 823 asmenys, metų pradžioje gyveno 829 žmonės.

Daugiau trečiadienio rugsėjo 23 d. VIENYBĖJE.