Skaityti „Vienybę“- sužinoti, pažinti ir būti patriotu!

Akcentuoju veiksmažodį „skaityti“ dėl keleto priežasčių. Pastaruoju metu vis daugiau mūsų laiko atima televizija,  socialiniai tinklai ir naujienų portalai, bet gaunamos žinios – trumpos, fragmentuotos. Ganydami žvilgsnį po spalvotus paveikslėlius neretai praleidžiame esmę, įsiminę tik pavadinimą ar prierašo fragmentą. O skaitant popierinį leidinį mūsų niekas neskubina, mes galime grįžti tekstu ir pasitikslinti praleistą vardą ar datą.

KODĖL SKAITYTI „VIENYBĘ“? Todėl, kad tai mūsų krašto laikraštis, kad jo autoriai ir herojai mūsų krašto žmonės. Dar viena galimybė būti savo krašto patriotu. Kai pasikeitė leidinio priklausomybė, nebeliko privalomų propagandinių rašinių. Už turinį atsako tik leidėjai, siekiantys, kad leidinys būtų krašto žmonėms aktualus ir nekartotų kitų leidinių, kurių pasirinkimo netrūksta. Taigi, ar rasime kitame leidinyje tiek pasakojimų apie mūsų žmones, gyvenančius šalia, dirbančius įvairius darbus, bet neretai pažįstamus tik iš matymo? Ar rasime kitame leidinyje pasakojimų apie pasiekimus jaunų žmonių, kurie užaugo mūsų krašte? Ar rasime kitame leidinyje solidžių pasakojimų apie mūsų krašto istoriją, kaimus ir žmones? Žurnalistai išrenka tas žinias, kurios aktualiausios, svarbios, įdomios. Rašo ir  prisiima atsakomybę už savo žodžius. Jie čia gyvena ir žino, kad visada gali susitikti savo skaitytoją. Krašto laikraštis visada yra arčiau žmonių.

KODĖL PATARIAMA SKAITYTI? Yra ne vienas mokslo tyrimas, įrodęs skaitymo naudą. Pasirodo skaitymas naudingas ne tik asmenybės lavinimui, bet ir fizinei bei emocinei sveikatai. Skaitymas gerina smegenų veiklą. Apskaičiuota, kad skaitančių ir kitų intelektualių pomėgių turinčių suaugusiųjų kognityviniai gebėjimai silpsta 32 proc. lėčiau, palyginti su tais, kurie proto nelavina. Tyrėjai pastebi, kad pokyčiai smegenyse lieka ir praėjus kelioms dienoms po skaitymo. Skaitantys žmonės geriau supranta kitus, išsiskiria didesne empatija. Reguliariai skaitantys vyresnio amžiaus asmenys perpus mažiau rizikuoja susirgti Alzheimerio liga ar demencija. Ištirta, kad daug skaitančių žmonių smegenų žievė (už mąstymą atsakinga dalis) dažnai būna storesnė, todėl ir atsparesnė pažeidimams bei traumoms. Spausdintas žodis didina kūrybiškumą ir pakeičia sąmonės būseną. Mokslininkai ištyrė, kad tie, kurie skaitė bent pusvalandį per dieną, gyveno dvejus metus ilgiau nei tie, kurie neskaitė. Taip pat nustatyta, kad reguliariai skaitantys žmonės yra labiau patenkinti gyvenimu, laimingesni ir jaučia savo veiklos prasmę.

Taigi norint skaityti, reikia turėti, ką skaityti.

VADINASI, REIKIA UŽSIPRENUMERUOTI „VIENYBĘ“, KAD GAUTUME VISADA.

Sužinosime, pažinsime ir būdami patriotais įprasminsime laiką.

Lilija SMALAKIENĖ

Žurnalistė, vienybietė

 

Prenumeruokite  „VIENYBĘ“ 2022 m. Prenumerata priimama visuose  Pašto skyriuose ir pas jus aptarnaujančius laiškininkus. Laikraštį  galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašto tinklapyje,  arba ateikite  į „Vienybės“ laikraščio redakciją, Respublikos g. 2 – 1, Naujoji Akmenė, ir užsisakykite.

Prenumeratos kainos nesikeičia: 1 mėn. – 4,34 Eur, 3 mėn. –  13,01 Eur, 6 mėn. – 26,01 Eur,  metams – 52,02 Eur. „VIENYBĘ“ prenumeruojantiems Kruopių seniūnijos, Agluonų, Kairiškių, Jučių, Vegerių kaimų gyventojams į pagalbą atėjo laikraščio talkininkai.

Kai nėra pašto skyriaus, nėra tvirto kontakto tarp laikraščio leidėjų ir skaitytojų. Mūsų kolega R. Žimantas Kruopių pagrindinėje mokykloje  trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 15  iki  16 val.  užprenumeruos „Vienybę“ 2022 – iesiems metams.

Agluonų kaimo bibliotekos specialistė R. Papirtienė, Jučių kaimo bibliotekininkė E.  Škultinienė,  Vegerių kaimo bibliotekininkas D. Serapinas nuo antradienio iki šeštadienio,  15 – 18 val.,  bibliotekų patalpose užprenumeruos „Vienybę“ Jūsų pasirinktam laikui.  Kairiškių kaimo gyventojai „Vienybę“ gali užsiprenumeruoti pas bibliotekininkę J.Čibirienę trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 15 iki 18 val..

Taip pat laikraštį galima užsisakyti ir einamajam mėnesiui iki 26 d. imtinai.  Kreipkitės.

„Vienybė“ be skaitytojų, tikimės, kad skaitytojai be „Vienybės“, negali likti.