Stipriausi atėjo pas silpniausius

Kelis kartus  išvaliau straipsnio pavadinimą. Nelipo žodžiai, nenusakė prasmės susitikimo, įvykusio Agluonuose, Paramos šeimai centre.  Prisiminiau socialinės darbuotojos E. Rakickaitės pasakytą frazę, kad įstaiga laukia žmonių, pirmiausia širdyse, tik vėliau namuose priglaudžiančių vaikus, likusius be savos šeimos. Padėkos vakare, sukviestame gruodžio 14 – ąją, jaunoji specialistė pasakė: „Stipriausi atėjo pas silpniausius.“ Padėkos šventės renginys finansuotas  projekto lėšomis.

Ne pirmi metai Paramos šeimai centras į būrį sukviečia vaikus globojančius, laikinai priglaudžiančius globėjus, pakviečia pagalbos neatsakančių įstaigų, seniūnijų vadovus. Padėkos vakare kartu su visais susėda tą vakarą nuo darbo laisvi centro specialistai, vaikai taip pat sukasi aplinkui. Įtėviai, globėjai atsiveža šeimos nariais tapusius vaikus, mažoje salėje kažkaip visi sutelpa. Ir dar koncertuojama…

Paramos šeimai centro direktorė V. Mikštienė trumpai apžvelgė darbus ir veiklas – įstaiga naujovių patiria kasmet. Dabar veiklos sutelktos į vaikų globą šeimose.  Naujausias įstaigos padalinys – pagalbos šeimai. „Mums reikia žmonių, galinčių auginti vaikus. Mūsų namai gražūs, jaukūs, čia visko užtektinai. Bet pažiūrėkite į vaikus, kuriuos paėmė šeimos – jie įsikibę į globėjų, kuriuos jau vadina tėvais, ranką“, – sakė direktorė. Išties, kai kurie globėjai atsivežė globojamus vaikus, o šie nesitraukė nuo jų. Sutikau pažįstamų, apie kuriuos rašiau, pasidžiaugiau, kad vaikai paūgėjo, kad visi kartu. Romos JONIKIENĖS rašinys trečiadienio, gruodžio 19 d. „Vienybėje“