Sugrįžę mokytojais

 

“Saulėtekio” progimnazijoje dirbu mokytoja jau dvidešimt antrus metus. O šios mokyklos duris varstau jau 33 metus. Esu iš tų mokytojų, kurios sugrįžo dirbti į mokyklą, kurioje ir mokėsi.   Ir dėl to, kad grįžau, nesigailiu… Pasirinkau pradinių klasių mokytojos specialybę. Didžiuojuosi, nes aš žinau, kokia ta “Saulėtekio” progimnazija. Mūsų, grįžusių į mokyklą, yra net septyniolika.

 

Mokyklos direktorius Kęstutis Kurpius sako, kad vadovo darbas savitas, ką mokykloje padarei, galvojama, kad taip ir turėjo būti, o ko nepadarei, labiau pastebima. Vadovas kartais turi priimti skaudžius sprendimus, dėl kurių jaudinasi, kremtasi. Nuolatinė atsakomybė yra išbandymas. Direktorius prisimena buvęs maloniai nustebintas Lyderių mokyklos „Flashmob`o“ akcija – ankstų rytą, jo jubiliejaus dieną, mokyklos kieme jis   sutiktas vieningu mokinių šokiu ir išradingu sveikinimu! Tai buvo nuoširdu ir jaudino. Lygindamas mokyklą prieš 50 metų ir šiandien, direktorius sako: tada – suolai, lenta, kreida ir mokytojas, šiandien – naujosios technologijos, virtuali erdvė, ir kitoks mokytojas. Jo nuomone, ateities mokykloje dėmesys bus sutelkiamas į mokinį, o ne į sistemą.

Direktoriaus pavaduotoja Dalia Rimkevičienė prisimena atėjusi į šią mokyklą, kai buvo šeštokė ir išėjusi buvo tik trumpam – kol mokėsi aukštojoje mokykloje.

Po instituto galėjo rinktis didesnių miestų mokyklas, tačiau grįžti paskatino vyro Večislavo Rimkevičiaus, taip pat mūsų mokyklos mokinio ir pedagogo, noras gyventi ir dirbti gimtajame krašte. Ji dirba 38 metus. D. Rimkevičienė apie savo pedagoginį kelią sako, kad buvo įvairių profesinio kelio etapų, džiugių ir sunkių, netgi skaudžiai žeidusių, bet ji visuomet didžiavosi, kad dirba savo mokykloje, saugojo ją nuo bendruomenei nenaudingų sprendimų.

Su pagarba ir dėkingumu pavaduotoja prisimena savo mokytojus Juliją Bernotienę už gyvenimo pamokymus, jos pastangomis kiekvieną pavasarį mokykla pražysdavo rausvomis pinavijomis; Leokadiją Matveičikienę, savo klasės auklėtoją, reiklumo sau pavyzdį, išmokiusią savarankiškumo ir atsakomybės; Valeriją Lėgaudienę, žavėjusią meile lietuvių kalbai ir literatūrai. Nepamirštama stropioji mokyklos sargė Bronė Staneikienė ir ūkvedys Albertas Briedis. Su žavesiu prisimena muzikos mokytojo P. Vaitoškos suburtą mokytojų ir mokinių estradinį ansamblį, pirmųjų laidų mokinių spektaklius. Laukdavo savaitgalinių mokyklos renginių ir, žinoma, po jų buvusių šokių. Pradėjusi dirbti mokėsi iš puikių kolegų Jono Matveičiko, Irenos Džiugienės, Aldonos Stratienės, Joanos Janionienės ir daugelio kitų.

Daug įvairių dokumentų, pažymų, susijusių su mokyklos gyvenimu pereina per sekretorės Birutės Majevskajos rankas. Dirbti mokykloje pradėjo buvusio direktoriaus Jono Matveičiko pakviesta. Daug pedagogų ir mokinių kartų pasikeitė, o B. Majevskaja liko ištikima savo sekretorės pareigoms.

Anglų kalbos mokytoja Roma Kleinienė du dešimtmečius mokėsi ir dirbo kitur ir, susiklosčius aplinkybėms, grįžo į savo mokyklą, tik šįkart – mokytojauti. Prisimena, kad buvo šiek tiek nejauku, kai aplink tavo mokytojai, bet sulaukė daug vertingų patarimų.

Jauniausia kolegė, baigusi mūsų mokyklą, yra Neringa Vaičiūtė. Ji anglų kalbos mokytoja. Profesijos pasirinkimui didžiulę įtaką turėjo jos pirmoji mokytoja Albina Navickienė, vėliau – istorijos mokytoja Gintarė Sudarienė.

Buvę šios mokyklos mokiniai, dabar mokytojai, kartu su vadovais sudaro puikų branduolį. Ir minėti pedagogai, ir pradinių klasių mokytojos Daiva Bražionienė ir Sigita Gadžij, logopedė Sandra Meironienė, technologijų mokytojai Gražina Raudienė ir Večislavas Rimkevičius, dailės mokytoja Inga Suchodim-covienė, technologijų ir anglų kalbos mokytoja Daina Jarušaitienė, matematikos mokytoja Roma Rudienė, lietuvių kalbos mokytoja Valerija Dalakovienė, istorijos mokytoja Gintarė Sudarienė, muzikos mokytoja Ilona Naglienė didžiuojasi savo Mokykla ir linki savo bendruomenei energijos, kūrybingumo, brandžių idėjų, išminties ir kuo didžiausios sėkmės. Tegul kelias, kuriuo eisime ateityje ir kuriuo vesime savo mokinius, būna pats teisingiausias ir tiesiausias.

Jolita Bružienė

“Saulėtekio” progimnazijos mokytoja ir buvusi mokinė