Susitiko dėl bažnyčios

„Vienybės“ 60 numeryje, straipsnyje „Bažnyčia per žmones prašo pagalbos“, rašėme apie Papilės seniūnijoje esančią Šiaudinės unikaliąją medinę bažnyčią, gyvuojančią jau trečią šimtmetį. Jos stogas kiauras, architektūrinis paminklas kiūžta, reikia gelbėti istorinį statinį su viduje esančiomis meno vertybėmis. Šiaudinės kaimo gyventojai yra tie, kuriems rūpi: kas gi bus su bažnyčia ateityje – remontuos ją ar leis sugriūti. Keisčiausia, kad išsamaus paaiškinimo, kas bus su bažnyčia, bendruomenė sako nesulaukusi iš dvasininkų ir jų vadovų.

Medinė, unikali, nepakartojama, paveldas, lankytinas objektas… Visi šie apibūdinimai skirti Šiaudinės bažnyčiai ir jai priklausantiems statiniams. Šventyklos stogas kiauras, ir kokia tikroji statinio būklė, vietiniai kaimo gyventojai pasakyti negali. Jie tik žino, kad padėtis vis blogėja. Rugpjūčio 6 – ąją Šiaudinės kaimo gyventoja J. Šiurkienė kaime prie bažnyčios susitiko su Seimo nariu V. Ąžuolu, meru V. Mitrofanovu , vyriausiuoju specialistu  paveldosaugai A. Gabaliu. Aktyvieji kaimo gyventojai su sprendimo galią turinčiais asmenimis susitikimą planavo iš anksto. Kvietė ir kunigą R. Marozą, aptarnaujantį ir Šiaudinės tikinčiuosius, tačiau dėl svarbių priežasčių dvasininkas atvykti negalėjo. „Kunigas anksčiau mums buvo sakęs, kad visus bažnyčios remonto reikalus turi nuspręsti paminklosaugininkai, nes statinys ypatingas, valstybės saugomas. Tačiau iš to, kaip bažnyčia atrodo, nepasakysi, kad ja buvo rūpinamasi,“ – sakė J. Šiurkienė.

Apie ką pasikalbėjo aktyvieji bažnyčios saugotojai ir valdžios žmonės?

Skaitykite  trečiadienio, rugpjūčio 19 d. VIENYBĖJE.