Sutikau, mačiau gražių žmonių

1973 metų  Akmenės vidurinės mokyklos XXII  abiturientų laida susitiko gimnazijoje grgužės 27- ąją,  po 50 metų.

Akmenės gimnazijos mokytoja

Anuomet mokėsi jie 16 dalykų: nuo lietuvių kalbos ir literatūros, žymimų atskiruose lapuose ir vertinamų dviem pažymiais, iki pradinio karinio parengimo pamokų. Mokėsi 11 metų algebros, geometrijos, astronomijos, fizikos, chemijos, istorijos, visuomenės mokslų, buvo vertinami pagal penkių balų sistemą, dar elgesys su įrašu atestate nuo patenkinamo iki pavyzdingo. 11 a klasės auklėtojas Vladas Avelis jau amžinybėje, o 11 b klasės auklėtojai Salomėjai Trimailovai jie siuntė linkėjimų, rašė žinučių. Kaip ir visą mėnesį vienas kitam, kai ruošėsi susitikti. 1973 metų pavasarį Akmenės vidurinę mokyklą baigė 48 abiturientai: 20 vaikinų ir 28 merginos. Beveik pusė jų buvo šakniniai akmeniškiai, t.y. 20 nuo pirmos klasės, antrątiek iš kitų aštuonmečių ar pradinių (jau užgesusių per pirmąjį tinklo optimizavimą, bet žmogaus atminty šviečiančių iš laiko tolumų) atėję mokytis į Akmenę. Devyni jų iš Sablauskių aštuonmetės – Nijolė  Černiauskaitė, Stanislovas Doveika, Rimantas Mokasejevas, Zita Paulauskaitė, Lonija Švagerytė, Silvija Triaušytė, Viktoras Butnorius, keturios iš Agluonų  aštuonmetės – Ereida  Cholodnikova, Emilija Lileikytė (Petrauskienė, viena iš susitikimo organizatorių), Adelija Skiparytė, Vida Šukytė, keturi iš Dabikinės aštuonmetės – Pranas  Žukauskas, Vanda Macova, Irena Sarapinaitė, Lionia Simonavičiūtė, iš Klišių pradinės atėjo mokytis Kazimieras Nacys, iš Tirkšlių – Dzidra  Ondrup, iš Vegerių pradinės – Albina Norvaišaitė, iš Šiaudinės pradinės Albina Norvaišaitė, iš Gailaičių pradinėsAldona  Riškutė, net iš Tryškių vidurinės – Irena  ir Vytautas Gelžiniai, Jučių aštuonmetės –Virginija  Altmanaitė, Antanina Končiūtė, iš Klykolių aštuonmetės mokyklos – Julija  Jasiulytė, iš Mažeikių vidurinės mokyklos-internato – Vilgelmina Pulinskaitė. Iš Plinkšių žemės ūkio mokyklos – Albertas  Butnorius.

Apėjome mokyklą, prisėdome pasitikrinti pagal sąrašą vietos nepakeitusiame Mokytojų kambary, ir čia atsakinėjo jų mokytojos: matematikė Spodra Bogavičienė, rusistė Vaclava Mišeikienė, kūno kultūros mokytoja Regina Gudes, germanistė Angelė Liubinavičiūtė…

Visas rašinys birželio 3 d. numeryje

Rita RINGIENĖ