Tarp  laiko  paralelių (13) Paminklus vilgo atminimo ašaros

Maišosi kraujas ir ašaros

Ukrainoje maišosi savo Tėvynės laisvę  ginančių kovotojų kraujas ir toje kovoje vaikų, tėvų, brolių, seserų netekusių  asmenų ašaros. Sužvėrėjusi ir dominavimo pasaulyje išsiilgusi šiandieninė Rusija Ukrainoje vykdo neregėtą genocidą. Supervalstybe besidedanti Rusija pasaulio žmonijos akyse yra tarsi naujų laikų monstras, sugėręs visas fašizmo, nacizmo, stalinizmo žiauriausias metodikas. Fašizmas ir stalinizmas Europoje siautėjo  praeitame tūkstantmetyje. Gi rusų nacizmas ar stalinizmas, nežinau, kaip tiksliau pasakyti, visa nuožmia agresija pakilo šiandien, mūsų amžiuje, visai kitokiame  civilizacijos fone. Baisiausia, kad daug pasaulio valstybių  tarsi suakmenėjo, nesugeba sudėlioti ryžtingų ir konkrečių veiksmų Rusijos agresijai sustabdyti. Juk panašiai rutuliojosi ir  Hitlerio  fašizmo naikinamoji banga.

Pasaulio „gelbėtojai“

Antrąjį pasaulinį karą sukėlęs nacizmas  ir stalinizmas nusinešė keliasdešimt milijonų žmonių gyvybių. Labiausiai pažeidžiami buvo  žydų tautybės žmonės. Nacistinės Vokietijos lyderis    Hitleris teigė, kad  žydai net nepriklauso  žemesniajai rasei, jie net ne žmonės. Jis skelbėsi pasaulio gelbėtoju nuo žydų pavojaus, o tą gelbėjimą siejo su masiniu  žydų naikinimu.

Statistikos duomenimis, žiauriausias  žmonijos istorijoje Holokaustas sunaikino per  6 milijonus žydų.  Rusijos prezidentas putinas, davęs nurodymą pradėti „specialiąją operaciją“ Ukrainoje,  taip pat skelbiasi pasaulio gelbėtoju – neva gelbėja Europą nuo ukrainiečių  „nacizmo“…

Visas rašinys balandžio 16 d. numeryje

Julija SEJAVIČIENĖ