Tarybos posėdyje – vėjo elektrinių likimas

Savivaldybės Tarybos posėdžiui, įvykusiam lapkričio 18 dieną, buvo teikiamas sprendimo projektas „Dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai „Vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose“.
Savivaldybės Tarybos nariai šiam sprendimui pritarė visais balsais.
Šio sprendimo priešistorė tokia. Spalio 27 dieną Savivaldybė gavo VšĮ ,,Darnaus vystymosi centras“ parengtą poveikio aplinkai vertinimo programą ,,Vėjo elektrinių parko įrengimas Akmenės r. sav. Naujosios Akmenės kaimiškojoje ir Akmenės seniūnijose“, kurioje planuojama įrengti vėjo jėgaines teritorijose, nenumatytose Specialiajame plane. Atsižvelgiant į minėtąją aplinkybę, gyventojų ir bendruomenių prieštaravimą, grėsmę aplinkai, kitus dalykus, laikantis įstatymiškai svarbių terminų, reglamento ir sušauktas Tarybos posėdis, kurio darbotvarkės vienas iš klausimų – dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai.
Kalbant plačiau, Savivaldybės tarybos sprendimo projektu siūloma nepritarti dešimtims vėjo jėgainių. Baiminamasi, kad saugomos gyvūnijos ir augmenijos rūšys gali būti trikdomos NATURA 2000 teritorijoje Kamanų valstybinio gamtinio rezervato aukštapelkėje bei artimiausiuose Latvijos pusėje esančiuose mikrodraustiniuose, tai gali turėti poveikį saugomų rūšių ar populiacijų tankumui minėtose teritorijose, gali būti suardytos jų maitinimosi, migracijos, veisimosi ar žiemojimo vietos. Natura 2000 pavadinimas reiškia vieningą specialių saugomų teritorijų Europoje ekologinį tinklą.
Be to, Kivylių, Klykolių, Suginčių bendruomenių daugiau kaip 200 gyventojų, Akmenės seniūnijos seniūnaičiai prašo nepritarti naujai vėjo jėgainių plėtrai.
Daugiau informacijos, kurią parengė Savivaldybės administracijos Tarptautinio bendradarbiavimo ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistė Jolanta Šiurkuvienė, šeštadienio, lapkričio 21d. VIENYBĖJE.
Taip šeštadienio, lapkričio 21d. VIENYBĖJE lapkričio mėn. „Savivaldybės žinios“.