Tolimos praeities sportinės akimirkos

Igoris JAROŠEVAS

Kai buvome jauni, mėgavomės nerūpestingo gyvenimo malonumais. Šokome, dainavome, braidėm su meškerėmis rasotomis Ventos pakrantėmis. Lankėme mokyklą, sportavome. Atrodė, kad taip bus ilgai ilgai…. Bet sparti laiko tėkmė koregavo tolimesnius mūsų likimus. Atsisveikinom su mokykla, paragavom kareiviškos košės, susiradom darbus, sukūrėm šeimas, užauginom vaikus. Nepajutom, kaip tapome Sodros klientais. Sulaukėm anūkų ir proanūkių. Amžinybėn išlydėjom tėvus, vyresnius brolius, seseris. Dabar, įkopus į gyvenimo devintą dešimtmetį, pasąmonėje kirba mintis, kad viskas buvo vakar, užvakar…

Į praeitį mus grąžina senos albumų nuotraukos. Būta jų praradimų  faktų. Bendraujant su spaudos ir kraštotyros atstovais, daug ekspozicijoms ir rašiniams paskolintų nuotraukų į asmeninius albumus nebegrįžo.

1960 metais baigiau tuometinę Dabikinės vidurinę mokyklą (dabar Ventos gimnazija) trečios laidos abiturientų gretose. Brandos egzaminus laikėme kartu su  „kolegomis“ iš vakarinės mokyklos. Mokytojams pašnibždėjus, patalkinau „vakariniokams“ Vytautui Znutui per rusų, o Zigmui Vansauskui – per lietuvių kalbos egzaminus. Mano paviešinimas kriminalu netaps, juk galioja senaties terminas. Su šiais šauniais vyrais susitikau 1972 – 1983 metų laikotarpyje, kai dirbau Statybinių medžiagų kombinate sporto metodininku. V. Znutas vadovavo mechaniniam cechui, o Z. Vansauskas – kalkių degimo. Pastarasis netrukus tapo Ventos apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku. Šiandien abiejų nebėra – amžinojo poilsio atgulė Papilės senosiose kapinėse.

Buvo metas, kai Akmenės SMK dar vadinosi Akmenės kalkių fabriku. Tuomet visi kultūriniai ir sportiniai renginiai vykdavo kairiajame Ventos krante, Žerkščių kaimo teritorijoje. Ten žaidėme futbolą, tinklinį. Vėliau, kai buvo įrengtas stadionas ir estrada, šventiniai renginiai persikėlė į dešinįjį krantą.

„Vienybės“ laikraščio skaitytojams paviešinu kelias istorines nuotraukas iš tolimos sportinės praeities. Gal ventiškiai atpažins save ar greta esančius.

Nuotraukoje iš E. Kondroto albumo: čia išsirikiavę tinklininkai. Tamsesne uniforma AKF (kalkių fabrikas), o šviesesne – MKL (Menčių kalkių laužykla). Atpažįstu tik du – ketvirtas iš dešinės E. Kondrotas, šeštas – B. Orleckas. 1957 metai.

Algirdo Ramanausko nuotraukoje: tinklinio varžybos per Statybininkų dienos šventę. Kitame Ventos krante matosi dar neįrengta Dabikinės vidurinė mokykla. 1959 metai.

Jono Statkaus nuotraukoje: kroso bėgimo dalyviai išsirikiavę „Olimpinio pavasario“ renginyje. Kairėje – ilgametis Ventos vidurinės mokyklos fizinio lavinimo mokytojas Boleslovas Statkus. 1977 metai. 

Jono Statkaus nuotraukoje: aš, I. Jaroševas, (dešinėje) su Ventos apylinkės vykdomojo komiteto pirmininku Zigmu Vansausku ruošiame prizus sportininkų apdovanojimui. 1977 metai.