Trisdešimtmetis su savais

Akmenėje veikiančiai Maltos ordino pagalbos tarnybos grupei – 30. Tai progai skirtas renginys  gegužės 27 – ąją, šeštadienį, saviems ir su savais vyko Akmenėje.

Šeštadienio rytas kultūros namuose, kaip ir dera, prasidėjo kava –  atvykę į maltiečių ordino Akmenėje gražaus jubiliejaus šventę galėjo pasišnekučiuoti, neskubėdami atsigerti vėlyvos rytmečio arbatos ar kavos.

Negausiu būreliu prieš pat vidurdienį, nešini Maltos ordino vėliava, patraukė į šalia kultūros namų esančią Šv. Onos bažnyčią. Joje – gimtadieniui skirtos šv. Mišios. Klebonas – kanauninkas Algis Genutis kūrė šventę šv. Rašto skaitiniais, pamokslu, kuriame pabrėžė pasiaukojimo ir gyvenimo, kuriame besirūpinama kitais, juos globojant, prasme. Dvasininkas trumpai papasakojo Maltos ordino atsiradimo ir veiklos pasaulyje istoriją. Šv. Mišios užbaigtos maltiečių malda, kurią perskaitė Danutė Balodienė ir atkartojo susirinkusieji.

Apie maltiečių jubiliejų – antradienio laikraščio puslapiuose.