Trys valandos iki liūdno sprendimo

Vasario 17 – ąją įvyko vienuoliktas rajono tarybos posėdis, pirmasis šiemet, tad reikėjo apsvarstyti daugiau nei trisdešimt klausimų, nes sausis buvo „tuščias“ – Taryba neposėdžiavo. Dalyvavo 23 Tarybos nariai. Keli sprendimai buvo itin svarbūs švietimo, kultūros bendruomenei. Tie, kurie nepritarė sumanymams sujungti į vieną rajono centro ikimokyklines įstaigas ir lygiai tą patį padaryti su dviem muzikos mokyklomis Naujojoje Akmenėje ir Ventoje, posėdį pavadino liūdnuoju. Posėdyje dalyvavo Seimo narys V. Ąžuolas.
Tradicija pasveikinti gimtadienius šventusius ir švęsiančius Tarybos narius lieka. Gėlių įteikta sausio mėnesį gimusiems V. Žakienei ir R. Stonkui, vasario mėnesį – R. Norbutui ir R. Sudariui. Kadangi posėdžio išvakarėse minėta Vasario 16 – oji, susirinkusieji sugiedojo himną. Būta diskusijų nekėlusių klausimų – pataisyta Socialinių paslaugų namų įstatuose įsivėlusi klaida. Paramos šeimai centrui leista įsigyti lengvųjų automobilių – 6 lengvuosius ir mikroautobusą. Akmenės krašto muziejui ir Viešajai bibliotekai už teikiamas paslaugas leista patvirtinti įkainius. Viešajai bibliotekai patvirtintas didžiausias leistinų pareigybių skaičius. Patvirtintas rajono savivaldybės 2020 – 2022 metų strateginis veiklos planas, kuriame įvardinta rajono gyventojų gerovė, sveikatos, socialinė apsauga, jaunimo veiklos, įrašytos Savivaldybės valdymo efektyvumo priemonės. Makalynės būta tvirtinant šių metų biudžetą, kai Tarybos nariai vienas po kito nusišalino nuo balsavimo, nes teoriškai lyg ir būtų susieti su skirstomais pinigais per darbo, verslo, veiklų kryptis ar šeimos narių veiklas. Pasiaiškinus esmę, balsuotojai sugrįžo prie darbo. Apie biudžeto pinigus, jų paskirstymą galite paskaityti Savivaldybės puslapiuose „Vienybėje“ ir elektroniniame variante.
Apie kitus svarbius sprendimus Roma Jonikienė trečiadienio, vasario 19 d. VIENYBĖJE