Tvirčiausios valios žmonės

Keletą dešimtmečių, nuo dienos, kai prasidėjo didieji trėmimai sovietų valdžiai neįtikusių lietuvių, apie tuos žmones buvo draudžiama kalbėti. Jų tarsi nebuvo, mat ištrėmę ir pasisavinę viską, ką darbštieji ūkininkai, inteligentai, valdžiai neįtikę asmenys buvo užgyvenę, sovietai labai norėjo sunaikinti ir atminimą. Nepavyko…Nes tą pačią akimirką, kai tik galėjo sugrįžti Lietuvon, ištremtieji tautiečiai bėgo į gimtąsias vietas. Grįžo ne visi… O ir sugrįžus į gimtąsias vietas, reikėjo slėpti skaudžiausius gyvenimo įvykius, kad gautų darbo, kad mokslų siekti galėtų vaikai. Ir taip iki Nepriklausomybės atgavimo. Laisvoje Lietuvoje kasmet birželio 14 – ąją Gedulo ir Vilties dieną, tremtiniai susirenka paminėti kančių kelio pradžios. Kad visi žinotume apie baisiausius tautos gyvenime buvusius įvykius.

Apie birželio 14-osios paminėjimą Akmenės rajone – antradienio numeryje.