Tylintys – kalbantys žemės vardai

“Vietų vardais į mus kalba pati žemė… reikia tik mokėti paklausti ir jos atsakas suprasti.“ Kazimieras Būga

Proginius 2019 Vietovardžių metus vainikavo įvairūs renginiai, išnykusių kaimų pavadinimai akmenyse, lentelėse ir knygose. Vieną jų parengė ir 100 egzempliorių tiražu išleido Akmenės krašto muziejus. Knygą pagal 1935-1937 m. pildyto Lietuvos žemės vardyno duomenis,  Barvydžių aštuonmetės, Papilės Simono Daukanto gimnazijos kraštotyrininkų ir Kamanų rezervato botanikės Sigitos Sprainaitytės užfiksuotus faktus sudarė ir įžangą parašė Leopoldas Rozga.

Išmintingai sudarytojo pasielgta, kad knygos pradžioje surašyti hidronimai – pagrindinių per mūsų rajoną tekančių žemės arterijų: Ventos, Dabikinės, Vadaksties, Agluonos intakai. Daugiausia, net 23, jų turi Dabikinė: dešinieji – Akmenupis, Eglynė, Kalupis, Katupis, Kintrelis, Lapupis, Ožkupis, Ringupis, Rūdupis, Smarkupis, Smiltinė, Vigada, kairieji –  Daugupis arba Dunojus, Juodgriovis, Kintrelis, Krūtis, Liuišis, Nyžuva, Ožkupis, Pragalvys, Pusupis, Raudžiupis, Šventupis.

Dunojus sietinas su bendriniu kalbos žodžiu, reiškiančiu didelius ir plačius vandenis. Tiesa, Europą apkeliavusiam lietuviui asocijuosis su didžiosios Europos upės vardu, todėl sakys, kad pavadinimas tos upės refliuksas, atvilnijęs dėl slavų kalbų įtakos. Tokią antrąją reikšmę žymi ir kalbininkas A. Vanagas. Bet gal žiemgalių žemės upelis, paniręs į užtvenktą Dabikinę ties Kanteikiais, turi, būtent, senąją didumo, platumo reikšmę, juolab kad ir Dabikinės vardas sietinas su prūsiškuoju žodžiu debica, debīcan, turinčiu tą patį atitikmenį ,,didelis“. Dar bent aštuoniose Lietuvos vietose upeliais ir ežeru Lazdijų rajone srūva Dunojai.

Taigi vandenvardžiai – seniausi  kalbos žodžiai – nusako ir archajiškąjį kraštovaizdį.  Jie, nors į kanalus suvaryti, pulsuoja, nors tai, kas dėl ekonominių ir politinių pervartų negailestingai keičiama, dyla iš kalbos ir atminties.

Daugiau Rita Ringienė šeštadienio, rugpjūčio 22 d. VIENYBĖJE.

Akmuo Sprogiškės ir Gailiškės kaimų atminimui.