Tylos minutė

Pagerbkime tylos  minute pastarąją savaitę į amžinybę išėjusių asmenų atminimą.

Amžinojo poilsio Naujojoje Akmenėje išlydėti: Rimantas Ivoškus  (gim. 1954  m.), Genovaitė Adomaitienė  (gim. 1932 m.); Naujosios Akmenės kaimiškojoje seniūnijoje – Stepas Juknys   (gim. 1957 m.). Tebus šviesi jų amžinybė. 

Nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Kitose seniūnijose mirties atvejų nebuvo.