Tylos minutė

Paskirkime tylos minutę šią savaitę amžinybėn išėjusiųjų atminimui.

Kelią žemėje baigė ir amžinojo poilsio atgulė: Naujojoje Akmenėje – Eugenija Partikienė (gim.1945 m.), Jonas Labuckas  (gim. 1936 m.), Barbora Nabažienė   (gim. 1928 m.), Ona Petrutytė  (gim. 1942 m.), Bronislava Dunauskienė (gim. 1935 m.); Akmenės seniūnijoje – Irma Lina Bronušienė  (gim. 1946 m.), Irena Žakienė (gim.1937 m.); Ventos seniūnijoje – Valerija Poškienė  (gim. 1926 m.); Papilės seniūnijoje – Jonas Vytautas Gricius  (gim. 1934 m.).

Tebus ramus jų amžinasis poilsis, nuoširdžiai užjaučiame artimuosius. Kitose seniūnijose mirties atvejų nebuvo.