AB „Akmenės cementas“ naujienos „Vienybėje“

Cemento įmonei – 65-eri

Artūras ZAREMBA

AB „Akmenės cementas“ generalinis direktorius

Kiekvienų metų rugsėjo 20-oji mūsų įmonei reikšminga data – tą dieną 1952 metais buvo paleista pirmoji technologinė linija. Šiemet ši data jubiliejinė – 65-oji.

Per šių metų virtinę įmonės istorijoje būta reikšmingų datų ir įvykių. Tai pirmųjų technologinių linijų statyba, antrosios cemento gamyklos paleidimas, sauso būdo klinkerio gamybos linijos projekto įgyvendinimas.

Šiandien turime išaugusią, pasikeitusią įmonę. Praktiškai nebeliko senosios gamyklos statinių, o ir naujuoju vadintas antrasis gamybos kompleksas jau keli metai nebeeksploatuojamas. Gamybos efektyvumo didinimas ir kokybės gerinimas – tai naujas įmonės etapas. Įgyvendinus per 112 milijonų eurų kainavusį investicinį projektą, pastatyta nauja sausio būdo klinkerio gamybos linija ir lietuviškas cementas nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio gaminamas pagal naują technologiją.

Įmonės kolektyvas istorijos puslapiuose įrašė daug svarbių gamybinių pasiekimų. Gaila, bet metai išretino mūsų bendruomenės gretas. Tarp mūsų nebėra daugelio tų atmintinų metų veteranų ir jų atminimui nusilenkiame. Mūsų viltis – įmonėje dirbanti trečioji ir ketvirtoji cementininkų karta.

Valdybos ir administracijos vardu 65-mečio proga sveikinu bendrovės darbuotojus ir jų šeimas, veteranus ir nuoširdžiai dėkoju už įmonei paskirtus metus. Sveikatos ir klestėjimo.

 

Uvė Trukenmiuleris: „Iššūkį priėmiau apgalvojęs ir ramiai

Kiek daugiau negu prieš metus AB „Akmenės cementas“ gamybos direktoriaus pareigose užsienietis inžinierius Uvė Trukenmiuleris (Uwe Truckenmueller). Jis, kaip Šveicarijos firmos PEG S.A. projektų vadovas, nuo pat naujos klinkerio gamybos sausu būdu linijos statybos pradžios talkina mūsų cementininkams. Cemento bendrovės istorijoje – tai pirmas atvejis, kada užsienio specialistas vadovauja gamybos procesui.

Sauliaus GAJAUSKO parengtas pokalbis su ponu Uve Trukenmiuleriu – rugsėjo 30 d. „Vienybėje“.

.

Penkiasdešimtmečiai

Apsaugos sargybinis Gintas

Tik įėjus į įmonės administracinį pastatą lankytoją pasitinka uniformuotas ir pasitempęs saugos padalinio apsaugos sargybinis.Neseniai auksinę gyvenimo sukaktį paminėjęs apsaugos sargybinis Gintas Žiaurys yra tikras naujaakmeniškis – čia gimė, čia baigė tuometinę trečiąją vidurinę mokyklą, čia liko gyventi grįžęs po karinės tarnybos Uzbekijoje.

Saulius GAJAUSKAS apie jį rašo rugsėjo 30 d. „Vienybėje“

Didžioji statyba menama lig šioliai

Praėjo daugiau kaip keturiasdešimt metų po AB „Akmenės cementas“ 7 ir 8 technologinių linijų bei pagalbinių objektų statybos pabaigos. Tais laikais ji buvo didžiausia šalyje. Abi linijos cementininkai pradėjo eksploatuoti 1974 metų rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais. Statybininkai brido purvą ir kvėpavo dulkėmis. Gamyklą statė Akmenės statybos tresto-aikštelės (valdytojas R. Urbonas) statybininkai, jiems talkino dešimtys lietuviškų ir sąjunginių subrangovinių organizacijų. Viena iš jų – mechanizacijos trestui priklausiusi Šiaulių mechanizacijos valdyba Nr. 6 (MV-6) (viršininkas Z. Sabalys), kuri gamyklos statybos metu ir po jos Naujojoje Akmenėje turėjo aikštelę. Kolektyvui nuo pat pradžių vadovavo Pranas Grigalaitis. Valdybos smogiamoji jėga mechanizmai – ekskavatoriai, buldozeriai. Ši technika nuėmė dešimtis tūkstančių kubinių metrų žemės dangos cemento gamyklos, valymo įrenginių, Sablauskių (Dabikinės) užtvankos statybų aikštelėse, Šaltiškių molio karjero atodangoje. Valdyboje buvo suformuotos geležinkelio tiesimo ir remonto aikštelė bei žemkasių betonuotojų brigados. Vienai iš jų Naujosios Akmenės aikštelėje vadovavo šių eilučių autorius.

Apie didžiųjų statybų veteranų susitikimą po 43-ejų metų – rugsėjo 30 d. „Vienybėje“ rašo Saulius GAJAUSKAS