Už praeitus sėkmingus metus

Vasario 2 – osios šventinis vakaras skirtas Akmenės rajono kultūros įstaigų darbuotojų ir kultūros puoselėtojų pagerbimui. Apdovanojimų iškilmėse „Po mūzos sparnu“ įteikiamos stiklo skulptūrėlė ir mero pasirašyti padėkos raštai būriui talentingų, kūrybingų ir savo darbą ar pomėgį vertinantiems žmonėms. Sveikinimų kalbose dažnai akcentuojama, kad apdovanotieji padaro daugiau, nei priklausytų pagal užimamas pareigas.

Stengiamasi, kad nominantai nežinotų apie apdovanojimus. Išties, jiems iškilmingas pakvietimas į sceną ir įžanginė pristatymo kalba, būna lyg netikėtumo banga, kupina įvairiausių jausmų. Apdovanojimai įteikiami už nuėjusius metus – 2022 – uosius. Stiklo sparnai įteikti aštuntą kartą.

Apdovanojimą „Po mūzos sparnu“ pelnė aštuoni Akmenės krašto kultūros nešėjai. Pagerbimas visaapimantis – įvertinti bibliotekų, muziejų, kultūros srityje dirbantys žmonės. Vasario 2 – oji – šventei tinkantis vakaras – pasirinktas apgalvotai. Mat ši diena pagal senovinius aprašus talpina daug gerų prasmių – tai šviesos nešimo diena, tai diena, kai sprendžiama, kada žiema baigsis, nes meška ant kito šono verčiasi ir toliau miega arba pabunda. Ta diena ir krikščionims, ir pagonims tinkama – Grabnyčios, tuo pačiu Perkūno diena… Visa tai papasakojo vakaro vedėjas. Ir pajuokavo, jei Akmenė švenčia, vadinasi, šviežių bulvių sulauksim…Gerų žodžių ir linksmumo visą vakarą nepritrūko…

Plačiau apie šventę ir apdovanotuosius, daugiau nuotraukų antradienio „Vienybėje“

Roma JONIKIENĖ

Autorės nuotraukoje Kairiškių bibliotekininkė Janina Čibirienė