Vadaksties sietuvų paslaptys

 

Apie Ventos upę ne viena daina sudėta. Apie Vadakstį dainų negirdėti, bet ją poetai galėtų vadinti Ventos dukra ar jaunesniąja seserim. Prasidėjusi Aucės apylinkėse ir apie 30 kilometrų atvingiavusi į Vegerių lygumas, Vadakstis toliau beveik 54 kilometrus vingiuoja Lietuvos ir Latvijos riba, kurios, ačiū Dievui, nebereikia vadinti siena. Pakeliui iš kairės priglaudusi Miežupį, Agluoną, Ašvą ir mažesnius upeliūkščius, kurių nė vardų šiandien nebežinome, Vadakstis atsigręžia dešinėn, iš kur atskuba Ligonė, Avyknė, Kraukupė, Alkšniupė ir dar keli upeliukai. Nuvingiavusi daugiau kaip 82 kilometrus, Vadakstis netoli Leckavos puola į Ventos glėbį. Mokslininkų apskaičiuota, jog Vadaksties baseino plotas 1239,6 kvadratinio kilometro, didesnė šios teritorijos dalis – 775 kvadratiniai kilometrai – yra Lietuvoje.

Prie Vadaksties nuo seno glaudėsi į kaimus ir mūrines gyvenvietes peraugę Latvijos Vadakstės, Rubos bei Ežerės dvarai, o kairėje pusėje karus ir melioracijas atlaikę lietuvių Klykoliai, Laižuva, Buknaičiai, Leckava.

Tikru Vadaksties metraštininku buvo Bileikių kaime gimęs ir ilgai gyvenęs kraštotyrininkas Žanis Skudra. Prieš 50 su viršum metų jis spėjo nufotografuoti daug Vadaksties panoramų. Ypač paslaptingos ne tik vaikams turėjo atrodyti alksnynais bei ievynais apsuptos sietuvos. Ties Klykoliais upę užtvenkus, daugybė paslaptingų sietuvų užlietos. Tačiau kai kurios išliko, tik keičiantis gyventojams ir valdžioms, prarado savo pavadinimus. Jie, tiesa, nebuvo įmantrūs, dažniausiai sietuvas vadino arrtimiausio ūkio ar sodybos vardu, tik buvusiam Černiachovskio kolūkiui pasistačius suomišką pirtį, viena didoka sietuva vadinta suomių pirties sietuva. Be abejo, nelikus pirties, neliko ir pavadinimo.

Sietuvomis kadaise didžiavosi kiekvienas didesnis ar mažesnis upeliukas, tačiau juos ištiesinus ir pavertus kanalais, ir aplinką drėkinančių bei karštymečiu atgaivą teikiančių, žuvelėms ir vėžiams prieglobsčiu buvusių sietuvų.

Pažvelkime į kelias sovietinio saugumo agentų nepagrobtas ir nesunaikintas Vadaksties sietuvų nuotraukas, kuriose Žanis Skudra užfiksavo ir savo gimtojo Bileikių kaimo, ir gretimos Priedulos apylinkių Vadaksties sietuvas.

Leopoldas ROZGA

 Didžioji sietuva

 Vadaksties vingiai per Dragūnų pievą (tokios šeimos gyventa prie Vadaksties)