Valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas


Kraštas savas įvairiomis prasmėmis

Pakalbinti Savivaldybės tarybos narę Zofiją Paulikienę paskatino keletas gražių sukakčių – vasarą jiedu su vyru Algiu atšventė santuokos 45-erių metų sukaktį. 25-eri metai prabėgo vadovaujant SODROS teritoriniam skyriui, keturios darbo kadencijos Savivaldybės taryboje. Santuokos rubinines (safyrinės) vestuves – Zofija ir Algis Paulikai minėjo Ventos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje. Tėvų vestuvių sukaktis buvo didelė šventė ir dukrų Linos ir Astos šeimoms, penkiems anūkams. Zofija sako, kad šeima jai yra ypatinga vertybė, nes būtent šeimoje žmogus sukuria savo gyvenimo prasmės turinį. Šeima yra įkūrusi labdaros ir paramos fondą „Saulė danguje“, fondo piniginį prizą skiria Akmenės gimnaziją baigiantiesiems sunkiau gyvenančių šeimų vaikams. Zofija ir Algis Paulikai daugelį metų dovanoja kūčių vakarienę Ventos parapijos vaikų dienos centro lankytojams, remia „Bočių“ bendrijos, Neįgaliųjų draugijos Akmenės skyriaus renginius. Kasmet atskiria fondo lėšų rajono literatų knygoms išleisti. Zofija ir Algis Paulikai daug asmeninių lėšų skyrė    Akmenės šv. Onos bažnyčios varpams įsigyti.

Už įvairias labdaros akcijas, už mecenatystę Zofiją Paulikienė pagerbė konkurse „Metų akmenietė“. Zofija Paulikienė padėjo suburti rajono neįgaliųjų draugiją, Maltos ordino Akmenės skyrių. Ketvirtį amžiaus Z. Paulikienė vadovavo Valstybinio socialinio draudimo fondo Akmenės skyriui, yra apdovanota Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasižymėjimo regalijomis – „Gerumo žvaigžde“ ir antrojo laipsnio Garbės ženklu, už indėlį į Akmenės krašto raidą – ženklu „Už nuopelnus Akmenės rajonui“.

Julija SEJAVIČIENĖ pasakoja šeštadienio numeryje. Autorės nuotraukose: Paulikai su dukrų šeimomis rubininėse vestuvėse; po „Metų akmenietės“ iškilmių; Paulikienės prosenelių bajorų Sinkevičių herbas.