Valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas

Savivaldybės kultūros centro choreografė Birutė Viktoravičiūtė jau Vilniuje. Ji didžiojoje šventės scenoje  braižo šokių linijas. Tokia baletmeisterės pareiga. Birutė paatvirauja, kad ši šventė jai ypatinga. Susitiks su dukra Agneta, kuri į Dainų šventę atvyksta taip pat kaip šokių kolektyvo vadovė – su Vokietijos Federacinės Respublikos Hamburgo mieste gyvenančių lietuvių tautinių šokių kolektyvu.

Birutė Viktoravičiūtė gimusi vasario 16-ąją. Todėl jai taip brangi Lietuvos istorinė data -1918 metų Vasario 16-oji.

– Kai pamatau plazdančią Lietuvos trispalvę, kai pamatau lietuvišką tautinį rūbą, mane visada užlieja emocijų banga. Gal tai iš Vasario 16-osios, nežinau… Vasario 16-oji į mane įaugusi. Įaugusi Lietuva.

Julija SEJAVIČIENĖ šeštadienio numeryje pasakoja apie ilgą Birutės kelią į choreografiją..