Valstybės istorija ir žmogaus gyvenimas. Lietuva turi kuo didžiuotis pasaulio kultūros fone

Johannes HUELS   daugiau kaip keturis dešimtmečius   vadovavo Vokietijos Federacinės Respublikos  Bocholto miesto savivaldybės Kultūros departamentui. Šiame Vokietijos mieste  prabėgo didžioji jo gyvenimo dalis. Nuo praėjusių metų Johannes mėgaujasi  Lietuvos gamta, džiaugiasi palyginti su Bocholtu mažo Lietuvos miesto ramybe. Išgyvenęs artimo žmogaus netektį, kai išėjo į  užtarnautą poilsį,  persikėlė gyventi į Naująją Akmenę. Į miestą, kurio pavadinimą išgirdo 1994-aisiais, kai tarp Bocholto ir Akmenės rajono užsimezgė bendradarbiavimo ryšiai…

Bendravimo  pradžia

Bocholto ir Akmenės  savivaldybių ir bendruomenių ryšius  susiejo Bocholto mieste gyvenantis iš Akmenės krašto kilęs Stasys Čirpus.  Jis žinojo, kad ką tik nepriklausomybę atgavusiai Lietuvai ir gimtojo Akmenės krašto žmonėms labai sunku, daug ko trūksta.  Bocholto miesto Raudonojo kryžiaus organizacijos savanoriai ir Stasys Čirpus su žmona Analiese rinko  humanitarinės pagalbos priemones ir jų siuntas gabeno Naujosios Akmenės miesto žmonėms – Carito organizacijai, ką tik atidarytiems senelių namams, Ramučių gimnazijos  „Atjautos“ klubui ir jauniesiems maltiečiams.  Tuo pat metu  ėmė plėtotis kultūriniai ryšiai tarp Bocholto miesto Euregio ir Naujosios Akmenės miesto Ramučių gimnazijų, Bocholto miesto ir Naujosios Akmenės muzikos mokyklų. Tų tarptautinių ryšių ir bendravimo sūkuryje buvo ir Bocholto savivaldybės Kultūros departamento vadovas Johannes Huels. Dabar, kai Johannes gyvena Naujojoje Akmenėje ir iš arčiau pažino Lietuvos gyvenimą, gali objektyviai  įvertinti ir pasverti dviejų skirtingų valstybių bendruomenių ryšius, jų svarbą, panašumus ir skirtumus.

Žavisi Lietuva ir Naująja Akmene

Savo gimtąjį Bocholtą palikęs ir persikėlęs gyventi į Naująją Akmenę. Johannes Huels džiaugiasi gražia mūsų šalies  gamta Lietuvos, geru klimatu, tuo, kad čia nėra didelių karščių ar ypatingų šalčių, seismologinių neramumų.

-Mano pažintis su Lietuva ir Naująja Akmene gimė prieš daugiau kaip 20 metų.  Matau, kaip keičiasi Naujoji Akmenė, kaip sparčiai istorijos ir laiko keliu stipriai eina Lietuva.  Akmenės krašto žmonės labai draugiški, gamtos peizažas  gražus. Rajono centre pastebimai keitėsi spalvos, jų nepalyginamai daugiau negu vyravo prieš du dešimtmečius. Miestas tvarkingas, prie sodybų ir daugiabučių namų akį traukia  puošybos elementai, mažosios architektūros detalės. Labai svarbu ir tai pastebima – žmonės brangina, puoselėja grožį, prie jo visokeriopai prisideda,- dalijasi mintimis Naujojoje Akmenėje gyvenantis Johannes Huels. – Dabar mano gyvenimo punktas – Lietuva. Esu čia  nuo 2017 metų. Bent 4 kartus per metus lankausi Vokietijoje.   Mano  šeimoje išaugo du vaikai. Dukra gyvena Duesseldorfe, o sūnus Amsterdame.  Šią vasarą sūnus vedė, buvo labai gražios internacionalinės vestuvės. Mes jas praturtinome gražiomis  lietuviškomis tradicijomis vestuvių apeigose.

Daugiau Julijos Sejavičienės rašinyje šeštadienio sausio 12 d. “Vienybėje”