Vanduo pabrangs 6 centais, ar tai smulkmena?

Gegužės 30 dieną vyko ketvirtasis rajono tarybos pasėdis, kuriame dalyvavo visi Tarybos nariai.  Subjektyvi klausytojo nuomonė: dauguma net smulkmenose nenusileis mažumai, ir taip gali būti visada. Smalsu bus žinoti, kokiais klausimais ateityje visi sutars. Prie bendro sutarimo nepriskiriu svarstomų klausimų, tokių kaip įstatų ar nuostatų patvirtinimas. Posėdžio pradžioje pasveikinti gimtadienius šventę ir švęsiantys Tarybos nariai J. A. Januitienė, J. Isajevas, J. Dunauskaitė.

Vicemeras T. Martinaitis informavo, kad Savivaldybių asociacijos suvažiavime perrinktas prezidentas. Vienu iš keturių viceprezidentų išrinktas rajono meras V. Mitrofanovas. Ta proga  jis pasveikintas. Tuo pačiu meras priminė kalbėjęsis su naujai išrinktu Prezidentu G. Nausėda, ir Akmenės rajonas vis buvo minimas kaip investicijų reikalingas kraštas.

Pirmuoju svarstomu klausimu pateikta Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos ataskaita, kontrolierė A. Jokubauskienė. Žodinė kova įsiplieskė aiškinantis kai kurias ataskaitos sąvokas. Ataskaitoje teigiama, kad  biudžetinės įstaigos nepateikė duomenų (esmė – žemė, kaip savivaldybės turto dalis). Tarybos narys S. Bucevičius klausė- kaip galima audituoti neturint duomenų, ir, kaip galima nepateikti  duomenų. Vadinasi, niekas neprašė. Tarybos narė J. Dunauskaitė paprašė įvardinti, kas, kokių duomenų ir kodėl nepateikė.

Keisčiausia diskusija vyko dėl kelių sveikatos priežiūros komisijų ir stebėtojų tarybos sudarymo ir narių delegavimo.

Romos Jonikienės publikacija šeštadienio, birželio 1 d. „VIENYBĖJE“.

oras vanduo