Veikla apibendrinta ataskaitose


Savivaldybės tarybos 23-iojo posėdžio darbotvarkėje buvo kaip niekad daug klausimų – net 48. Ir posėdžių salė buvo kaip niekada pilna – Taryba tvirtino praėjusių metų veiklos ataskaitas.

Savivaldybei pavadžių įstaigų vadovai, dalyvaudami posėdyje ir laukdami veiklos vertinimo, turėjo progos pamatyti, kaip įdomiai galima pateikti darbo ataskaitą. Tai padarė Administracijos direktorė A. Laucienė, Tarybos nariams pristačiusi 2016 metų darbus. Tarybos narys A. Klimas padėkojo Administracijos direktorei už informatyvią ir kūrybiškai atliktą darbo ataskaitą, pridurdamas : „Turim puikų darbo vaizdą“.

Tarybos narė J. Dunauskaitė išsakė nuomonę dėl glaudesnių ryšių su bendruomenėmis, direktorės klausė, ar tenkina administraciją Naujosios Akmenės kaimiškosios seniūnijos vadovės dabas, teiravosi apie priemones  Greitosios medicinos pagalbos centro direktorės atžvilgiu, Tarybos narys R. Sudaris taip pat teiravosi, kada bus priimtos priemonės dėl Greitosios pagalbos centro vadovės veiksmų. A. Laucienė atsakė, kad vidaus auditas tiria šį įvykį, kovo paskutinę dieną bus išvados, o po to seks sprendimas. Tarybos narys V. Sungaila klausė apie namo „vaiduoklio“ Ramučių gatvėje likimą, apie Ventos ambulatorijos pastato renovavimo kokybę.  Buvo atsakyta, kad namas priklauso UAB „Akmenės energijai“, tad iš įmonės pareikalaus prižiūrėti pastatą, o Ventos ambulatorijos pastatą renovavusi įmonė už darbų kokybę yra atsakinga 5 metus. Mero pavaduotojas A. Nicius, padėkojęs už įdomią ataskaitos formą, teiravosi apie problemas, kurios persikelia į šiuos metus. Direktorė atsakė, kad projektų įgyvendinimas, idealu būtų juos įgyvendinti 100 proc. įvertinimas.

Savivaldybės meras V. Mitrofanovas pristatė savo ir Tarybos veiklos ataskaitą. Išsamiai apibūdinęs veiklą, atstovavimą ministerijose ir asociacijose, tarptautiniuose ryšiuose, meras pabaigoje priminė Savivaldybės darbą įvertinusius apdovanojimus: „Auksinę krivūlę“ už viešosios diplomatijos puoselėjimą, taip pat šalies geriausio mero titulą. „Geriausio mero titulas man – už visų jūsų darbą, tai jūsų darbo ir pastangų įvertinimas“.

Tarybos narė J. Dunauskaitė klausė mero, ar giliai išanalizuotas buvo sprendimas dėl Ventos muzikos mokyklos prijungimo. Meras atsakė, kad buvo svarstyta, o ažiotažas sukeltas nepagrįstai teigiant, kad muzikos mokykla naikinama. Muzikos mokyklos sujungiamos į rajono meno mokyklą. Merui paantrino Tarybos narys R. Sudaris, informuodamas, kad buvo du susitikta, svarstyta, išklausyta mokinių tarybos nuomonė.

Ir Administracijos direktorės A. Laucienės, ir mero V. Mitrofanovo ataskaitos patvirtintos visais balsais.

Taryba pritarė Savivaldybei pavaldžių švietimo, kultūros, sporto, socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2016 metų veiklos ataskaitoms. Pritarimo sulaukė 23 vadovai.

Posėdžio pabaigoje Vyriausybės atstovė Šiaulių apskričiai A. Jasiūnienė pasidžiaugė Tarybos konstruktyviu darbu, Savivaldybės vadovų įdomia ir turininga ataskaita: „Galėčiau pavyzdžiu rodyti Akmenės rajono savivaldybės tarybą. Kitur sunkiai priima sprendimus, nuo to kenčia žmonės. Šaunu, kad po rinkimų esate Akmenės rajono komanda“.

Julija SEJAVIČIENĖ

Visos „Savivaldybės žinių“ publikacijos – kovo 29 d. „Vienybėje“

Nuotraukos autorės