Vieno klausimo interviu

Ką žinote apie gimines?

Saulius MOMKAUSKAS, pedagogas, sporto treneris: „Iš tikrųjų, mažai logikos reikalavime, kad užimdamas atsakingas pareigas privalai viską žinoti apie gimines. Tėvai iki pilnametystės atsako už vaikus, yra įstatymas, kad vaikai remtų tėvus. Tačiau tėvai nebegali atsakyti už suaugusių vaikų poelgius. Arba atvirkščiai – vaikai nėra atsakingi už netinkamą tėvų gyvenimą. Ką jau kalbėti apie tolimesnius gimines. Sąžiningai – apie į užsienį gyventi išvykusius artimuosius ne kaži ką žinau. Žinau tik apie tuos, su kuriais artimiau bendrauju. Nenorėčiau ir negalėčiau būti atsakingas už brolius ar seseris – jų gyvenimas nebūtų mano gyvenimas. Vienoje šeimoje užauga skirtingi vaikai, tad ką kalbėti apie pusbrolius, dėdes, tetas. Nesąžininga reikalauti atsakomybės už gimines. Nebent būtų šeimos atsakomybės įstatymas, kai paskiriami asmenys, atsakingi už giminaičių elgesį. Priežiūra būtų kaip darbas už atlyginimą. Tai fantazija.“

Ramunė VĖLAVIČIENĖ, policijos pareigūnė: „Neatrodo teisingas požiūris įtarinėti žmones galima korupcija su giminaičiais, kai joks faktas nepatvirtintas ir nieko neįvyko. Giminės ir giminiavimasis šiais laikais gan nutolęs reikalas. Artimai bendraujame ne su visais. Taip yra ne todėl, kad nenorime, o todėl, kad sumenko tradicijos artimai bendrauti su visa gimine. Pusbrolių ir pusseserių vardus išvardinčiau, tačiau platesnės informacijos apie jų šeimas nelabai žinau. Nežinau kokiuose miestuose užsienyje jie gyvena. Pavyzdžiui, mano tėvo dalis giminių įsikūrę Latvijoje. Latviškais branduolys tarpusavyje artimai bendrauja, o mes su jais tik susirašome žinutėmis, pasiskambiname. Tai ir informacijos nedaug turime. Mes negalime atsakyti už gimines, už brolius ir seseris, už tėvus taip pat, netgi už pilnamečius vaikus negalime atsakyti.“

Kalbino Roma JONIKIENĖ

Balandžio 29 d. „Vienybėje“