„Vienybės“ sveikinimai

Savivaldybės Tarybos narei Zofijai PAULIKIENEI

„Nėra žmogaus, kuris sutilptų

Vienoj reikšmėj, vienoj tiesoj…“

(Justinas Marcinkevičius)

 

Tegul Gimimo diena, ateinanti gražiausią pavasario metą, suspindi žiedais, tegul Jus supantys artimiausi žmonės primena, kokia brangi ir nepakartojama esate šioje žemėje.

Šviesaus Gimtadienio!

„Vienybės“ redakcija

 

Savivaldybės merui,

Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkui

Vitalijui MITROFANOVUI 

„Tenai toli, vaikystės mano šalyje/ Dar tebėra lig šiol pirma žvaigždė,

Kurią lange speiguotą naktį pamačiau,/Ir pirmas mano sniegas, Ir pirmos mano pėdos

Jo baltoje ramybėje…Dar tebėra tenai pirma vidurdienio kaitra…“ (E. Matuzevičius)   Jūs į pasaulį atėjote gegužės 1-ąją. Tai Tarptautinė darbininkų diena. Jūs savo politine veikla liudijate, kaip esate tikrąja žodžio prasme DARBININKAS. Jūsų darbštumas, gebėjimas įžvelgti ateities perspektyvą turėjo labai svarbią reikšmę Akmenės krašto raidai. Tuo Jūs pelnėte savo krašto gyventojų įvertinimą ir pripažinimą , svarbų pripažinimą šalyje. Nuoširdžiai sveikiname Jus Gimimo dienos proga, linkime nepaliauti ieškojus !  

„Vienybės“ redakcija