„Vienybės“ sveikinimai jubiliejinių gimtadienių proga: ILGIAUSIŲ METŲ ILGIAUSIŲ

Papilės miestelio bendruomenės pirmininkei gerb. Dovilei JONIŠKIENEI

Jūsų amžiaus graži sukaktis Jus supantiems žmonėms – artimiesiems, giminaičiams, bendruomenės nariams – yra puiki proga padėkoti Jums už širdies gerumą, už nuoširdumą, už gyvenimo prasmingas vertybes, už mažiesiems papilėniškiams išdalintą šilumą.

„Vienybės“ redakcija nuoširdžiai sveikina Jus amžiaus jubiliejinio gimtadienio proga. Tebus ši diena įsimintina, brangi ir šviesi!.

 

Savivaldybės administracijos direktorei gerb.

Aromedai Laucienei

Būna dienų, kai jauti – lyg palaimą-

Vėjo dvelkimą

Žvilgsnį draugų,

Seną beržyną ir dūmus virš kaimo

Tylų alsavimą girių, laukų…

(E. Matuzevičius)

 

Redakcijos kolektyvas yra tarp tų, kurie neeilinio gimtadienio proga taria Jums pagarbų sveikinimo žodį.

Būkite laiminga, nes Jūs tikrai darote gyvenimą vienu gyvenimu gilesnį ir prasmingesnį, Jūs mokate gyventi ne tik dėl savęs, sugebate visiems vienodai būti dėmesinga ir atidi.

Tegul laiko koridoriumi tolstančios dienos ir metai palieka valandėlę draugams, artimiesiems, pomėgiams. Su jaunatvišku gimtadieniu!

Redakcija