„Vienybės“ sveikinimai

(Balandžio 30 d.) 

Savivaldybės mero pavaduotojui,

Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio

Akmenės skyriaus pirmininkui Apolinarui NICIUI

„Tik akimirkos suteikia

Laimės amžinybei,

Jos kaip gėlės vysta veikiai…“(Vyt. Mačernis)

Prasminga, kad Jūsų ūkinė ir politinė veikla skirti   gimtojo krašto raidai ir gimtojo krašto žmonėms. Nuoširdžiai sveikiname Jus Gimimo dienos proga, linkime šviesaus pavasario, naujų ir ligų politinės veiklos kelio varstų.

„Vienybės“ redakcija

Gegužės 1 d.

Savivaldybės merui, Lietuvos socialdemokratų partijos Akmenės skyriaus pirmininkui

Vitalijui MITROFANOVUI 

„Laimingi tie, kurie moka

Įžvelgt savo ateitį,

Laimingi tie, kurie moka

Atsigręžti į savo praeitį,

Bet laimingiausi tie,

Kurie pažįsta save

Dabartyje.“ (A. Drilinga)

Gegužės 1-oji   kalendoriuje įrašyta kaip Tarptautinė darbininkų diena. Jūs, pasaulį išvydęs būtent šią dieną, savo gyvenimu ir politine veikla liudijate, kaip svarbu būti DARBININKU. Be darbo ir be pastangų nebūna rezultatų. Įžvalgumu, darbštumu, ieškojimais, kūrybine darbų mintimi Jūs spartinate gimtojo krašto raidą, stiprinate žmonių tikėjimą , pelnėte visuotinį savo krašto gyventojų pripažinimą ir pripažinimą Lietuvoje.

Nuoširdžiai sveikiname Jus Gimimo dienos proga!  

„Vienybės“ redakcija

 

Savivaldybės Tarybos narei Zofijai PAULIKIENEI

„Nėra žmogaus, kuris sutilptų

Vienoj reikšmėj, vienoj tiesoj…“ (Justinas Marcinkevičius)

Tegul Gimimo diena, švenčiama gražiausią pavasario metą, pražysta gamtos ranka sušildytais žiedais, tegul gyvenimo prasmę praplečia artimųjų meilė, Jus supančių žmonių pagarba ir dėkingumas. Šviesaus Gimtadienio!

„Vienybės“ redakcija