„Vienybės“ sveikinimas

Matildai NOREIKIENEI

Buvusiai ilgametei Savivaldybės finansų skyriaus vedėjai

Nuoširdžiai sveikiname Jus amžiaus jubiliejinės sukakties proga. Laikas – geriausias vertintojas. Jis nuostabiai gražiai sudėjo Jūsų gyvenimo dėlionę. Gimusi ir užaugusi Akmenės krašte, savo krašto žmonėms paskyrėte žinias, pastangas, atidavėte 46-erius darbo metus finansų sistemai. Vadovaudama Akmenės rajono savivaldybės finansų skyriui ypač sunkiu ekonominiu laikotarpiu, parodėte nepaprastą sumanumą ir įžvalgas, labai daug prisidėjote prie rajono raidos. Esame dėkingi, kad visada buvote dėmesinga mūsų laikraščio redakcijai, pagal išgales padėjote.

Visus, kurie Jus pažįsta, kurie su Jumis bendravo, žavi Jūsų vidinė ramybė, žmoniškumas, dalykiškumas ir dvasinė pusiausvyra. Jūs buvote ir likote pavyzdys, kaip galima suderinti darbo pareigas, atsakomybę ir nuoširdų bendravimą su visais, Jus supusiais žmonėmis.

Garbė Jums, tokio plataus humanizmo suvokimo moraliniais kriterijais išauklėjusiai dukrą Aromedą. Jūsų dukra – Savivaldybės administracijos direktorė Aromeda Laucienė – prilygsta žmogaus ir vadovo aukščiausiems kriterijams, yra tiesiog puikiausias žmogaus ir valstybės tarnautojo etalono pavyzdys.

Telydi Jus gražiausios gyvenimo ir rudens spalvos, tegul mintis, prisiminimais perbėgusi metų laiptais, leidžia pasidžiaugti nuostabia   panorama. Sveikatos, stiprybės, šviesių emocijų, brangių prisiminimų!