„Vienybės“ sveikinimas jubiliatui

UAB „Ventos meistrai“ direktoriui

Bendruomenės „Prie Ventos“ pirmininkui

Stanislovui MAČIUI

Nuoširdžiai sveikiname Jus neeilinio gimtadienio proga.

Jūs esate vienas iš tų, kurie savo rankomis, savo mintimis ir idėjomis puošia ir gražina gyvenimą. Ventos miestui Jūs tikrai daug nuveikėte. Tai primena atnaujinta vasaros lauko estrada, iš projekto laimėtais pinigais išleista knyga-albumas „Venta dabarties ir ateities kartoms“, daugybė kitų darbų.

Tegul ir ateities laikas būna paženklintas ieškojimų, atradimų, prasmingų darbų. Šviesaus gimtadienio!

„Vienybės“ laikraščio redakcija