Visi prašė Dievo pagalbos

Balandžio 15 dieną, 15 valandą, Naujosios Akmenės kultūros rūmuose vyko naujai išrinktos rajono savivaldybės tarybos iškilmingas posėdis: prisiekė Tarybos nariai, meras, merui įteiktos valdžios regalijos, į du pagrindinius postus – mero pavaduotojo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus – slaptu balsavimu išrinkti daugumą rinkimuose laimėjusios partijos deleguoti asmenys.
Sugiedota Tautiška giesmė. Posėdį pradėjo ir Tarybos narių bei mero priesaikas ištikimai tarnauti, dirbti krašto žmonėms, priėmė rinkimų komisijos pirmininkė G. Rimkutė. Yra du priesaikos tekstai – vienas baigiasi žodžiais „tepadeda man Dievas“, kitas pasaulietiškas, be religijos. Prisiekiantysis gali rinktis vieną jų. Visi prisiekiantieji, posėdyje nedalyvavo tik A. Klimas (jis prisieks antrajame posėdyje balandžio 19 dieną), pasirinko tekstą su Dievo vardu. Priesaikai Tarybos nariai kviesti abėcėlės tvarka. Iš salės į sceną prisiekti atėjęs Tarybos narys po priesaikos liko scenoje, kur buvo sudėtos kėdės atsisėsti. Mero regalijas į sceną atnešė tautiniais rūbais vilkinčios gimnazistės. Jas įteikė, kalbą pasakė ir sėkmingo, visų rajono žmonių labui dirbti palinkėjo buvęs meras A. Lupeika. Naujosios Tarybos ir mero pasveikinti atvyko būrys svečių – Seimo narys V. Ąžuolas. Merui, po išrinkimo vicemerui ir Administracijos direktorei jis padovanojo Vyčio ženklus. Sveikino Šiaulių apskrities vyriausybės atstovė A. Jasiūnienė, Aucės vietos savivaldos pirmininkė V. Keršus, Administracijos direktoriaus pavaduotojas A. Lerhs, Duobeles rajono tarybos pirmininkas A. Spridzans, patarėja D. Matisone. Meras ir Taryba sulaukė sveikinimų iš rajono įstaigų, partijų atstovų, seniūnų, policijos vadovo. Sutarta, kad asmeniniai sveikinimai ir gėlės Tarybos narius pasieks pertraukų metu. Pertraukos buvo dvi – kai balsuota už vicemero ir Administracijos direktoriaus kandidatūras.
Daugiau trečiadienio, balandžio 17 d. VIENYBĖJE.