Ženkime oficialų žingsnį į gyvūnų globą

Apsipratome ir nurimome – kaip gerai, kad yra gailestingų ir geraširdžių žmonių, kurie priglaudžia, maitina ir gydo gatvėje atsidūrusius gyvūnus. Mūsų krašte dažniausiai tai katės ir šunys. Apie tigrus ir krokodilus, lamas ir kupranugarius girdėti neteko.  Tačiau ir lietuviškajam mentalitetui įprastų beglobių gyvūnų yra per daug.

Naujojoje Akmenėje beglobių kačių ir šunų gerokai sumažėjo, kai savanoriai už savo pinigus ėmėsi tvarkyti populiaciją. Gydomus ir išsekusius keturkojus priglaudžia namuose, lauke įrenginėja namelius, sergančius veža į veterinarijos klinikas. Paskelbus apie šią veiklą – žmonės negausiai, tačiau paaukoja. Bet didžioji finansinė našta vis tiek spaudžia geraširdžių entuziastų pinigines. Vienas kantriausių ir aktyviausių gyvūnų gelbėtojų Naujojoje Akmenėje ponas Albertas neslepia: jei ne užsienyje gyvenančios dukros šeimos pagalba, gyvūnų poreikiams (maistui, gydymui, laikymui) išleistų didžiąją pensijos dalį. Dideles pinigines aukas šiai veiklai atiduoda Jūratė, geraširdė Svetlana ir su jais susieti žmonės. Visur aplinkui mus yra žmonių, kurie kaip galėdami prisideda gelbėdami gyvūnus – kas nemokamai nuveža pas veterinarus, kas sumoka už vaistus, operacijas, nuperka maisto.  Prie gyvūnų gelbėjimo, tuo pačiu ir tvarkos palaikymo, prisideda facebook‘o naudotojai. Praneša apie  pamatytus valkataujančius šunis, kates.

Visa įvardintoji veikla tėra mažas žingsnelis į tvarką. Reikia oficialaus žingsnio, nes bendruomenė, kokia gailestinga būtų, nepajėgi susitvarkyti su blogiečiais be įstatymų. Geriausia išeitis  būtų prieglauda benamiams gyvūnams ir kuo griežtesni įstatymai gyvūnų šeimininkams ir tiems, kas iš kvailumo ar nesupratingumo juos veisia, nors neturi lėšų išlaikyti, prižiūrėti. Netgi kokybiškai šerti. Rajono centre gyvūnais nenuilstamai rūpinasi nedidelis būrelis žmonių, ir jie, deja, nėra sužavėti kitų reakcijomis. „Mums užmetinėja, kad „gauname pinigų iš valdžios“, netgi kalba nesąmones, kad dirbame už algą…

Visas rašinys sausio 21 d. numeryje

Roma JONIKIENĖ

Nuotrauka interneto