„Vienybės“ sveikinimas jubiliatei

Savivaldybės tarybos narei Birutei KULVINSKIENEI

Tenai toli,

Vaikystės mano šalyje,

Dar tebėra lig šiol

Pirma žvaigždė,

Kurią lange speiguotą naktį pamačiau,

Ir pirmas mano sniegas,

Ir pirmos mano pėdos

Jo baltoje ramybėje…

Dar tebėra tenai

Pirma vidurdienio kaitra

Ir pirmas bitės įgėlimas,

Pirmi lietaus lašai,

Nukritę man ant lūpų…(E. Matuzevičius)

 

Nuoširdžiai sveikiname Jus amžiaus jubiliejinės sukakties proga. Gražu ir prasminga, kad žinias, energiją ir širdies šilumą dalijate gimtojo krašto žmonėms. Būkite laiminga, jausdama Jus supančių artimųjų, taip pat Akmenės krašto žmonių meilę ir pagarbą. Stiprios sveikatos, ilgų ilgiausių metų!

„Vienybės“ redakcija