Į fotožygius visa šeima

Fotografija gali būti  įdomiu darbu,  menu ar uždirbti duoną. Mūsų kraštietis Tomas TRIMAILOVAS naudojasi dvejopa fotografavimo paskirtimi – tai jam ir darbas, ir vienas maloniausių pomėgių.  Tik nuotraukų paskirtis kardinaliai […]

Dvidešimt penkis kartus „už”

Keturioliktasis rajono tarybos posėdis, vykęs gegužės 25 dieną, kuriame dalyvavo 23 tarybos nariai, spaudos požiūriu neįdomus, nes beveik nebuvo diskusijų. Be abejo, tai nesumenkina sprendimų vertės, juk teisingai priimti nutarimai […]

Buvimas kartu „nuvargino”

Statistika yra toks dalykas, kurio nei paneigsi, nei ignoruosi, nebent gali nesidomėti ir nežinoti… Yra tiesos pastebėjimuose, kad buvimas kartu „nuvargino“ šeimos narius, nes kilo kur kas daugiau konfliktų, nei […]

Jei jau po žydėjimo…

Dabar jau galiu prisipažinti, kad, klausydama viešų pranešimų, draudimų ir ribojimų bei nuolat spiriama į rizikos grupę, kartais aš pasijusdavau diskriminuojama. Nes nejučia  imdavau galvoti, kas ta nuolat minima rizikos […]