Prenumerata

“VIENYBĖ” galima užsisakyti paštuose ir per laiškininkus šiomis kainomis:

Prenumeratos kaina mėnesiui – 3,54 Eur,
ketvirčiui – 10,62 Eur,
pusei metų – 21,24 Eur,
visiems metams – 42,48 Eur.

“VIENYBĖ” galima užsisakyti “Šiaulių krašto” ir pas kitus platintojus šiomis kainomis:

Prenumeratos kaina mėnesiui – 3,19 Eur,
ketvirčiui – 9,57 Eur,
pusei metų – 19,14 Eur,
visiems metams – 38,28 Eur.

“VIENYBĖ” galima užsisakyti ir atsiimti redakcijoje šiomis kainomis:

Prenumeratos kaina mėnesiui – 2,61 Eur,
ketvirčiui – 7,83 Eur,
pusei metų – 15,66 Eur,
visiems metams – 31,32 Eur.