Prenumerata

“VIENYBĘ” galima užsisakyti paštuose ir per laiškininkus 2020 metams:

Prenumeratos kaina mėnesiui – 4,03 Euro;

Naujojoje Akmenėje “VIENYBĘ” galima užsisakyti pas platintoją šiomis kainomis:

Prenumeratos kaina mėnesiui – 3,60 Eur.

2021 metams“VIENYBĘ“ jau galima užsisakyti paštuose ir redakcijoje.

Prenumerata pašte:

1 mėn. – 4,34 Eur.

3 mėn. – 13,01

6 mėn. – 26,01

12 mėn. – 52,02

per platintoją Naujojoje Akmenėje:

1 mėn. – 3,80 Eur.

3 mėn. – 11,40 Eur.

6 mėn. – 22,80 Eur.

12 mėn. – 45,60 Eur.

„Vienybę“ galima užsisakyti ir redakcijoje.