Prenumerata

2022 metams „VIENYBĘ“ jau galima užsisakyti paštuose ir redakcijoje.

Prenumerata pašte:

1 mėn. – 4,34 Eur.

3 mėn. – 13,01

6 mėn. – 26,01

12 mėn. – 52,02

Taip pat prenumerata priimama prenumeruok.lt tinklapyje (spausti ant žemiau esančios nuorodos)

Šiaulių regionas (Akmenės, Joniškio, Šiaulių rajonai)

Telšių regionas (Mažeikių, Telšių rajonai)

Prenumeruokite  „VIENYBĘ“ 2022 m. Prenumerata priimama visuose  Pašto skyriuose ir pas jus aptarnaujančius laiškininkus. Laikraštį  galima užsiprenumeruoti Lietuvos pašto tinklapyje,  arba ateikite  į „Vienybės“ laikraščio redakciją, Respublikos g. 2 – 1, Naujoji Akmenė, ir užsisakykite.

Prenumeratos kainos nesikeičia: 1 mėn. – 4,34 Eur, 3 mėn. –  13,01 Eur, 6 mėn. – 26,01 Eur,  metams – 52,02 Eur. „VIENYBĘ“ prenumeruojantiems Kruopių seniūnijos, Agluonų, Kairiškių, Jučių, Vegerių kaimų gyventojams į pagalbą atėjo laikraščio talkininkai.

Kai nėra pašto skyriaus, nėra tvirto kontakto tarp laikraščio leidėjų ir skaitytojų. Mūsų kolega R. Žimantas Kruopių pagrindinėje mokykloje  trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 15  iki  16 val.  užprenumeruos „Vienybę“ 2022 – iesiems metams.

Agluonų kaimo bibliotekos specialistė R. Papirtienė, Jučių kaimo bibliotekininkė E.  Škultinienė,  Vegerių kaimo bibliotekininkas D. Serapinas nuo antradienio iki šeštadienio,  15 – 18 val.,  bibliotekų patalpose užprenumeruos „Vienybę“ Jūsų pasirinktam laikui.  Kairiškių kaimo gyventojai „Vienybę“ gali užsiprenumeruoti pas bibliotekininkę J.Čibirienę trečiadieniais ir šeštadieniais nuo 15 iki 18 val..

Taip pat laikraštį galima užsisakyti ir einamajam mėnesiui iki 26 d. imtinai.  Kreipkitės.

„Vienybė“ be skaitytojų, tikimės, kad skaitytojai be „Vienybės“, negali likti.