Baltos rašto lankos

Mūsų rajone vasario 24 dieną dešimtą kartą tradicinį nacionalinį diktantą rašė 265 asmenys. Parinktas A. Šlepiko tekstas „Bedugnė“. Daugiausiai rašančiųjų sutelkė mokyklos: Akmenės gimnazijoje rašė 127 moksleiviai, Ramučių – 58, […]

PUBLICISTIKA

Įvykiai ir atgarsiai Kandusis mūsų kraštietis Juozas Erlickas įspėjo, jog norėdama namuose laikyti vyrą, moteriškė privalės gauti raštišką kaimynų sutikimą. Tokio įstatymo projektas, regis, dar neparengtas, bet ką gali žinoti. […]

Kelionė po pasaulį kitaip

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos moksleiviai muzikavo ir dainavo koncerte, kurio tema kasmet keičiasi, šiemet ji „Muzikinis miesto ekspresas“.   Penkioliktus metus ekspresijas pasiūlo mokytoja Ona Lechavičiūtė. Ji parengia pristatymą – […]

Medemrodės dvaras

Skiriu Vladimiro ir Veros Zubovų atminimui Medemrodės ūkininkavimo įtaka buvo jaučiama visoj apylinkėj. Naujakuriams Zubovai buvo dosnūs, skolino įrankius, mašinas, arklius, sėklas, veislinius gyvulius, dalijosi naujausiomis ūkininkystės žiniomis. Jau caro […]

Priminė Užgvėnes

Alkiškių kultūros namų persirengėliai, vadovaujami E. Narkuvienės, aplankė rajono centro įstaigas organizacijas, dainomis, linksmais ratelių sukiniais įsuko į   Užgavėnių karuselę, priminė žiemos pabaigą ir pavasario pradžią, prasidedantį Gavenios metą. Alkiškiečiai […]

Priimtos į „varpininkų“ gildiją

1943 metais buvo pradėtas leisti literatūros almanachas „Varpai“.. Leidinio sumanytojas buvo profesorius Algirdas Julius Greimas. Sovietinė okupacinė valdžia, suprantama, almanacho leidybą nutraukė, matyt baimintasi jau paties pavadinimo: kokie gali būti […]

PUBLICISTIKA

Pirmiau išdaužyk dantis…   Smaugiame naująją valdžią, badydami pirštu į pačius baisiausius nutikimus ir reikalaujame „imtis priemonių“. Kadangi naujieji pasižadėjo atliepti rinkėjų skausmą, išguiti skurdą, alkoholizmą, tai ir imasi. Tik […]

Etiudai apie kraštiečius

Pogrindžio spaudos daugintoja ir platintoja, laisvės kovų ir pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė. Blaivybės ir tautos kultūros skleidėja. Pedagogė. Tai vis epitetai, tinkami mūsų kraštietei Jovitai Niūniavaitei – Lesienei, ir […]